...Piers utancı narsisizme bağlar. Yazara göre utanç, suçlulukta olduğu gibi üstben ile ben arasındaki gerilimden değil, ben ideali ile ben arasındaki gerilimden kaynaklanır. Suçluluk bir sınıra(üstbenin koyduğu) dokunulduğunda ya da bu sınır ihlal edildiğinde ortaya çıkarken, utanç bir amaca(ben idealinin koyduğu) ulaşılamadığı zaman kendini gösterir. Utanç başarısızlığa eşlik eder, suçluluk ise ihlale.