Rabbim, kimim ben, kimlerleyim?
Bu kanlı gözyaşları daha ne kadar gözlerimi kör edecek böyle?
Başka sığınak kalmadığında sana döneceğim
Eğer sen de beni ortada bırakırsan, nereye gideceğim?


Baba Tahir Üryan