Kadınlar, en yüce aşkın, şiirsel dediğimiz aşkın bile doğuşunda, öyle manevi ahlaki değerlerden çok, bedensel yakınlığın sonra da saç tuvaletinin, elbisenin renginin ve biçiminin rolü olduğunu bilirler. Bir adamı kendine tutsak etmeyi görev edinmiş deneyimli bir yosmaya asıl neyi tercih edeceğini sorun: Elde etmek istediği erkeğin karşısmda bir yalancı, insafsız, utanmaz, ahlaksız bir kişi olduğunun ortaya çıkmasını mı yoksa kötü dikilmiş, çirkin bir elbiseyle ona görünmeyi mi? Hepsi birinci şıkkı tercih edecektir. O yüksek, yüce duygular lafının bir aldatmaca olduğunu bilir kadın. Bizim arzu ettiğimiz onun bedenidir; işte bu nedenle bir erkek her türlü ayıbı, ahlaksızlığı bağışlar, ama çirkin görünümlü, zevksiz, üste uymayan bir elbiseye hiç tahammülü yoktur.