Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gele
Şol göz yumup açmış gibi

- Yunus Emre
İskender Pala
Sayfa 12 - Kapı Yayınları