Hazinenin en değerli mücevherlerinden biri olan ve merasim günlerinde padişah sorgucunu süsleyen 24 kıratlık büyük elmas, Eğrikapı yakınındaki bir gübre yığını üzerinde fakir bir adam tarafından bulunmuştu.
Adam bulduğu şeyin değerinden habersiz olduğundan onu üç kaşıkla değiştirdi. Elmasın yeni alıcısı onu bir kuyumcuya üç para karşılığında sattı. Fakat sonra onun daha değeri olduğundan şüphe ederek, alıcıdan çok yüksek bir para istedi. Anlaşmazlık kuyumcular reisine götürülünce kuyumcu, bir kese altın karşılığında elmasa sahip oldu.
Veziriazam elması adamdan zorla almak istediği sırada bir ferman yayınlandı ve elmas imparatorluk hazinesine intikal etti.