— "Görüyorsun ya, dedi. Her şeyinle tam bir insansın. Bu senin hem
üstün özelliğindir hem eksik yanın. Yaradılışın tam günlük yaşamda
her şeyin tam olmasını istiyorsun. Ama olmuyor. Söz gelimi, her işin
her zaman amacına uygun biçimde yürütülmesini istediğin devlet hiz-
metinde bunu bulamadığın için küçük görüyorsun devlet hizmetini.
Sonra, bir insanın çalışmasının her zaman bir amacının olmasını, aşk
ve aile yaşamının her zaman bir olmasını istiyorsun. Bu da olmuyor...
Yaşamın güzelliği, çeşitliliği, olağanüstülüğü gölgelerden, ışıktan
oluşur."