Onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.
Mu'minun 3

Boş söz ve işlere rahatsızlıklarında vakarla oradan geçip giderler.
Furkan 72

Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız.
Tirmizi

Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak bir sebeple ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
Duhan 38