372 syf.
·4 günde·8/10
Devlet bitti. Sokrates'in Savunması'ndan sonra okuduğum ikinci Platon eseri oldu. Devlet, Sokrates'in Savunması'na göre anlaması da sevmesi de daha zor bir eser.

Bilindiği gibi Sokrates konuşmalarını yazmayı tercih etmeyen bir filozoftu onun yerine öğrencisi Platon konuşmalarını kaleme aldı. Platon kendi eserlerini de Sokrates'in ağzından anlattığı için hangi görüşler Platon'un hangi görüşler Sokrates'in tam olarak kestiremiyoruz. Ama bildiğim kadarıyla Sokrates demokrasiyi desteklerken Platon demokrasi karşıtlığıyla biliniyor, bu eserde de demokrasi kötülendiği için Devlet kitabının ağırlıklı olarak Platon'un kendi görüşlerini yansıttığını söyleyebiliriz. Sokrates'in Savunması ise Sokrates ağırlıklı olduğu çok bariz.

Devlet kitabında tasarlanan devlette bulunması gereken özelliklerin bir kısmı günümüz değerleriyle tamamen uyuşmasada yinede geri kalan görüşleri günümüz için bile ufuk açıcı niteliktedir. Platon'un Devlet'teki en iyi görüşü kadınların eğitilmesi ve erkeklerle eşit veya eşite en yakın şekilde topluma katkıda bulunmaları iken en kötü görüşü ise Homeros ve Hesiodos gibi şair ve yazarların eserlerini sansüre uğratmak istemesidir.

Okunması çok zor bir kitaptı. Diyalogların kim tarafından söylendiği belirtilmediği için çok dikkatli okumak gerekiyordu ve diyalogun başında onayladığı görüşün diyalogun sonunda tam tersini söylediği için kafa karıştırıcı bir eserdi. Kitap 10 bölümden oluşuyor ve her bölüm arası ara verince okumak nispeten kolaylaşıyor ama ara vermeden okunursa beyinin arıza vermesi çok muhtemel.