Toplumumuzda sanat öylesine soysuzlaşmış durumda ki, yalnızca kötü sanatlar iyi sanat olarak kabul görüyor.
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Sayfa 167 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 9.Basım