Şu yaşam dediğimiz şey binlerce ölümü gizler;
Ama o korktuğumuz ölüm yaşamı dengeler.
William Shakespeare
Sayfa 56 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları