Tam da Nâzım'ın söylediği gibi, şöhret geçiciydi. İnsanlar da kalıcı değildi. Her şey ve herkes unutulmaya mahkûmdur.