Hazineyi , halkı soyan eşkiya
Oldu bugün başımıza evliya...
Güç mü yeter karşısında durmaya ?
Kendi sözü... Başka buyruk beğenmez !