Kırım feodalleri Rusya'ya kaşı aşırı düşmanca tavır içrisindeydiler ve Rus-Türk savaşının olması için ellerinden geleni yapıyorları.