İlk olarak sünneti topyekün inkar hareketi ise;
Müslümanlar arasında değil - oryantalistler-arasında gelişmiştir.