Şizofrenlerle çalışanlar, görünürde insani dünyadan, insani olmayan çevreye geçmiş biriyle birlikteyken, şizofrenik mevcudiyet olarak tarif ettikleri şeyi yaşarlar. Bu, ürkütücü ve rahatsız edici bir his
olabilir. Şizofren kişiyi ruhsal çöküş yaşamadan önce tanıyanlar, kendilerini kişinin tuhaf bir ikizi gibi görünen varlıkla karşı karşıya bulurlar. Benliğin bölünmesine şahitlik ediyoruzdur: Eski öznenin
yok olmasıyla ortaya çıkmış, olumsuz bir dönüşümün doğurduğu psikozlu benliktir bu.