Demokrasi bir denge düzenidir. Bu denge bozulursa, den-
gesiz bir demokrasi uygulanmasında direnilirse, seçime gidilse,
yüz kere de bin kere de gidilse o uydurma güdürnsel, sandık-
sal demokrasi, yapay desteklerle ayakta kalamaz