Rakı doldur! dedim, eksilmesin!
ben bazen eksilirim biraz.
Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz,
bunu sonradan öğrendim.

Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim.
Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş,
bunu da sonradan öğrendim.