Öğretmenlerin açıklayabi­lecekleri fikirler üstüne baskı konar konmaz, eğitim bu amacı gerçekleştiremez, ve insanlardan meydana gelmiş bir millet ye­rine, bir yobaz sürüsü ortaya çıkar.