80 syf.
·Beğendi·8/10
Marksist düşünür Paul Lafargue tarafından yazılan bu deneme Aşırı çalışma karşısında işçi sınıfının sefaletini dile getiriyor.Aynı zamanda işçinin emeğini sömüren din adamları ve burjuvalarla işbirliği yapan kapitalizmin de güçlü bir eleştirisini yapıyor. Lafargue Çalışmanın insan doğasını körelttiğini ve insanın doğuştan içinde barındırdığı kültür ve sanat yönünü ciddi manada körelttiğini dile getiriyor.Tezini antik yunan ve Roma’dan işçi sınıfının yaşantısını anlatarak savunurken çalışmanın gereksizliğinden her hecede yakınıyor.Yazarın tezini desteklerken antik dönemdeki kölelik sınıfının zoraki olmasından yakınmıyorken Günümüz işçi sınıfının çalışma saatlerinden ve sömürülmesinden yakınması başlı başına bir tezat oluşturuyor.