İnsanlar belli şeyleri yapmaya güçleri yettiği için, bazı şeyleri gerçekleştirmeye muktedir
oldukları için insandırlar. Aynı zamanda insanlar şunu
değil de bunu yapabilecek imkana sahip oldukları için
gerçekleştirdikleri şeylerin sonuçlarına katlanmayı göze
alabildikleri için insandırlar. İşte insanları neyi yapacakları bir şeyi gerçekten yapıp yapmayacakları onların ahlâki meselelerini doyurur. Ahlâk meseleleri insan oluşun
merkezinde yer alır.