îhvan-ı Safa da bir âlim ve filozof birliğiydi. Her üye başka bir bilgi dalında uzmandı. Hem filozoflar hem de sünnî âlimlerce şüpheli görüldüler, hattâ İslâm uleması kâfir saydı onları.