İnsanlara ölümden sonraki hayata inanıp inanmadıklarını sorsanız genel olarak inandıklarını söylerler. Ama ben öbür dünyaya gerçekten inandığı izlenimini uyandıran biriyle hiç karşılaşmadım.