Bosna, Osmanlı için özel ve müstesna bir bölge idi. Boşnaklar Balkanlarda Müslüman olan ve kendini " Osmanlı" olarak nitelendiren bir toplumdur. Köken olarak sırp ve hırvatlarla aynı millettendirler. Slavdırlar. Ancak bu üçünün arasındaki fark dindir. Fatih Bosnayı 1463 te fethetmesiyle papazsız ve hiyerarşisiz bir Hristiyanlığı benimsemiş olan boşnaklar İslama geçmişlerdir.