Farkına var hayatın sen de. Bir sağa bir sola gidip dokun her şeye. Ağaçlara kuşlara dokunamasan da; denize, balığa tutunamasan da. Banklara dokun, bankalara değil. Bugün bir iyilik yap kendine. Kendine dokun