80 syf.
·3 günde·9/10
Ak zambaklar ülkesinde kitabını okuduktan sonra aynı etkiyle kütüphanemde olmasının faydalı olacağını umarak aldığım bir kitaptı. Beklentimi de bu şekilde karşıladığını söylebilirim. Kendini halkına adamak isteyen ve sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirmek isteyen ve bu uğurda çabalayan bir eğitimcinin hikayesi.
Toplumu şekillendirmek isteyen yeni nesile yardımcı bir motivasyon aracı ve kılavuz kitap olduğunu düşünüyorum. Ülkesine örnek bir toplum yetiştirecek olan öğretmenlerimizin kütüphanesinde olması bir kitap olduğunu düşünüyorum.