O'nda, her Varlık'ta olduğu gibi, kendisini meydana getiren malzemeyle açıklanamayan bir şey vardır. Bir katedral, bir taş yığınından çok başka bir şeydir. /.../Onu tanımlayan taşlar değildir, tersine, kendine özgü anlamıyla o zenginleştirir taşları.