"Padişahı görmek istedim. Beni yanına sokmadılar. Bir şey yapacağımdan korkuyorlardı. Abdülhamit’i sakladılar. Ben de herkesin içinde Sadr-ı azamı yakaladım. [..] Herkes başımıza toplandı. Adeta arbede kopacaktı. Beni zorla çekip bir tarafa götürdüler. [313] "
Turgut Özakman
Sayfa 77 - Bilgi Yayınevi, 3.Baskı