...Ajanlar ülkemiz içerisinde muhtelif işlere, çeşitli milliyetler ve isimlerle dağılıp işe başlarlar. Bir kısmı hidayete ermiş gibi islam dinine girerek içimize sızar hatta evlenerek çocuk sahibi olurlar...
...Bir rum papazı senelerce Ayasofya camisi'nde imam kılığında halkı taassuba ve tembelliğe sevketmiş ve herkes tarafından da hürmet görmüştür.