Cem Eren Demirel, bir alıntı ekledi.
9 dk. · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

"Halk hayatın kendisidir. Hem manzarası, hem tek kaynağıdır."

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 284)Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 284)
Mehmet Zana Başkan, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

Bir halk asla başka bir halkın ''gerçek halk'' olduğunu itiraf etmeyecektir.

Güç İstenci, Friedrich Nietzsche (Sayfa 388 - Say Yayınları 3, Baskı 2017)Güç İstenci, Friedrich Nietzsche (Sayfa 388 - Say Yayınları 3, Baskı 2017)
mehmet temiz, ABD Tarihi'yi inceledi.
 3 saat önce · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap, 1607 yılının Kasım ayında, bugünkü ABD topraklarındaki bir limana yanaşan ve içinde sadece erkeklerin bulunduğu üç gemiden inen insanların bu topraklara ayak basmasıyla başlıyor. Ve bugün tüm dünyayı etkisine almış bir süper güç olan ABD'nin 1607 yılından başlayıp, 1950 'li yıllara kadar olan yaklaşık 350 yıllık tarihini anlatıyor.

Öncelikle şunu söylemeliyim. Kitap, sanki tarih kitabı değil de, bir hikaye veya bir masal kitabı gibi müthiş bir akıcılıkla yazılmış. Olayları derinlemesine ve çok kapsamlı bir şekilde anlatmasına rağmen kesinlikle sıkılmadan ve müthiş bir merak içerisinde okunuyor.

Bu geçen 350 yılda, bu topraklarda yaşanan olumlu ve olumsuz tüm olaylar sırasıyla aktarılıyor. Toprakların fethi, katliamlar, kölelik, demokrasinin tüm aşamaları, savaşlar, siyasi , sosyal , dini değişimler, sanayii ,endüstri, tarım ve ekonomi alanlarındaki tüm gelişmeler, teknolojik icadlar ve bunların günlük hayattaki kullanıma geçirilme aşamaları...kısaca söylemek gerekirse, sadece ABD'nin değil neredeyse tüm insanlığın bu süredeki her yönden ilerleme ve gelişmesi de anlatılıyor.

Peki bütün bunlar nasıl başlıyor derseniz, maalesef ki bütün bunlar, katliamlarla başlıyor. Üç türlü katliamla. İnsanların ( yerliler dediğimiz Kızılderililer), hayvanların (kürk ticareti için) ve ormanların (kereste ticareti için) katledilmeleri her şeyin başlangıcı oluyor bence.

Koloni dönemi, bağımsızlığın sağlanması ve arkasından birliğin oluşturulması, demokrasi, siyasi ve sosyal kişi halk ve özgürlükleri, ekonominin temel yapısının kurulması, insanların refah düzeyini artıran sanayii , zirai ve endüstriyel gelişmeler ve bu konulardaki sayısız yeni icadlar, İç savaş dönemi, nihayetinde dünyaya son şeklini veren iki büyük savaş ve dünyadaki en büyük güç olmanın hikayesi. Ve daha ne ayrıntılar. Çoğunu aylar boyu araştırmaya kalksak bile bulamayacağımız müthiş bilgiler.

Genelde incelemelerimin mümkün olduğu kadar spoiler içermemesine dikkat ederim. Ama burada herkesin affına sığınarak üzerinde çok düşündüğüm iki bilgiden bahsedeceğim. Bunlar kitaptaki bilgilerin belkide sadece on binde biri bile değildir ama ben burada paylaşmak istiyorum.

Bunlardan birincisi, başkanlık seçimlerinde bir kişinin iki dönemden fazla seçilmeme meselesi. Çok ilginçtir ki biz bunun yasak veya yasaya aykırı olmasından dolayı olduğunu biliyorduk. Oysa bu durumun, ikinci dünya savaşı yıllarında başkanlık yapan Franklin D. Roosvelt'e kadar geçen yaklaşık 150 yılı aşkın bir sürede sadece ilk başkan George Washington'dan kalma bir geleneğin eseri olduğunu kitaptan öğrendim. Düşünebiliyor musunuz bu süre zarfında hiç bir başkan, yasal hakkı olduğu halde , gerek kendi isteğiyle gerekse de partisinin isteğiyle bu geleneğe bağlı kalarak üçüncü defa başkan olmak istemiyor. Bu durum, ülkemizdeki, ölene kadar siyasi parti başkanı olarak kalmak veya ölene kadar iktidarda kalma hırsı içindeki siyasileri düşününce insana çok ilginç geliyor değil mi?

İkinci bahsedeceğim bilgi ise, ABD nin bağımsızlık mücadelesine başlamasına esas olan çaya konulan vergi konusu. Eğer İngiltere kralı 1770'lerde çaya o vergiyi koymasaydı veya koyduğu vergiden vazgeçseydi, bugün dünya üzerinde ABD isminde bir devlet olur muydu ? veya o durumda, bugünkü dünya düzeni nasıl olurdu acaba ? sorusudur. İnanın bana kitabı okurken bu konu sık sık aklıma geldi. Buradan şunu anladım ki tarih bazen çok basit olaylarla değişiyor.

Kitap hakkında çok daha fazla yazmanın gereği olduğunu sanmıyorum. Yazdıklarım kitap hakkında yeteri kadar bilgi veriyor sanırım.
Ben, özellikle tarihe meraklı olanların, ayrıca da bugünkü dünya düzenine nasıl gelindiğini merak edenlerin mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin de bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum.

Serkan Mutlu, Somut Şiir'i inceledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · Puan vermedi

Ellili altmışlı yıllarda uluslararası bir akım olarak olarak somut şiir akımının hem uygulamadaki, hem düşünsel-kuramsal odağı, felsefeci, estetikçi yazar Max Bense'nin etrafında oluşan Stuttgart Okulu'dur.

Kitaptaki şiirler bazen bir kelime bazen sadece bir harf kullanılarak, görsel olarak oluşturulmuş bir yapıya sahip.

En sevdiğim şiirler: 1969 seçimi, yörük kuş, örgütlenmek, kuşu kurtarmak, dayanışma, şah taç- halk aç, ekmek özgürlüktür, yarın bayramdı, kırılacak eşya,

Gelen Savaş
Bu gelen savaş ilk değil. 
Çok savaş oldu bundan önce. 
Bittiği gün en son savaş 
bir yanda yenilenler vardı gene, 
bir yanda yenenler vardı. 
Yenilenlerin yanında 
kırılıyordu halk açlıktan. 
Yenenlerin yanında 
halk açlıktan kırılıyordu.

Bertolt Brecht

Rahatı kaçan ağaç, bir alıntı ekledi.
7 saat önce

Muallimlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Ruhun ulvi olan isteklerine nefsinden her şeyi feda eden sevginin ferdi ulaştırdığı örnek insan mertebesidir. İdeale istediğimiz kadar, hatta bizden istenildiği kadar örnek olmak mecburiyetindeyiz. Muallim halk gibi, her yaşayan gibi yaşayamaz. Herkesin sevinip güldükleri gibi gülmemize “bizim bilmediklerimiz” manidir. Peygamberimizin (s.a.v) bunu pek güzel anlatan bir sözü vardır. “Eğer bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız ve zevklerinizi yapamazdınız.

Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu (Sayfa 76 - Dergâh Yayınları)Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu (Sayfa 76 - Dergâh Yayınları)
Ayşe, bir alıntı ekledi.
17 saat önce

İyi olmaktan bu kadar korkmayın. Bir kez olsun sevgiyle bakmayı deneyin dünyaya. Hiçbir halk sonsuza dek efendi, hiçbir halk tutsak olarak yaşayamaz.

İnsanın Acısını İnsan Alır, Şükrü Erbaşİnsanın Acısını İnsan Alır, Şükrü Erbaş
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
18 saat önce

"...âlemin bir nevi manevî çekirdeği ve cem'iyetli meyvesi olan insanı halk edip bütün esma-i İlahiyeye mazhar ve âyine ve bütün kâinatla alâkadar ve zeminin halifesi yapan zâtın, elbette ve elbette öyle bir kudreti var ki, koca kâinatı insan icadının kolaylığı ve suhuleti derecesinde halkedip tanzim eder..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)

Konuşmada Üslub - Aydın UZKAN :
İnsan, aynı kapıya çıkan bir konuyu farklı şekillerde ifade edebilir. Kralın rüyasında olduğu gibi; Padişahın biri rüya görmüş ve ertesi sabah ülkenin en iyi rüya tabircisini çağırtmış ve ona rüyasını anlatmış; ’Rüyamda dişlerimi birer birer çektiler. Bir tek azı dişim kaldı, onu da kendim çektim. Bu ne anlama geliyor yorumla bakalım?’’ demiş. Rüya tabircisi, ’Padişahım, oğlunuz, kızınız ve karınız ölecek, sonra da siz öleceksiniz’ demiş. Padişah çok sinirlenmiş ve rüya tabircisinin başını vurdurmuş. Ardından bir rüya tabircisi daha çağırtmış. Bu rüya tabircisinin ise rüyayı şöyle yorumlamış; ’Padişahım siz; kızınızdan, oğlunuzdan ve karınızdan daha çok yaşayacaksınız. Padişahın gözleri parlamış ve çok sevinmiş. Rüya tabircisinin en güzel ödüllerle ödüllendirilmesi için muhafızlarına emir vermiş. Halk bu duruma çok şaşırmış ve rüya tabircisine sormuş; ‘’Her ikiniz de aynı şeyi söylediniz ama kral onu cezalandırırken seni ödüllendirdi neden ama?’’ Rüya tabircisi cevap vermiş; ‘’Üslub farkı’’

Anlatılmak istenen şeyi en iyi şekilde anlatmanın her zaman bir yol vardır. İnsanların konuşa konuşa değil, uygun bir üslupla konuşursa anlaşır. Yeter ki insan o üslûbu bulmaya ve uygulamaya çabalasın.

Ömer Toy, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okuyor

Süleyman Şah tarihimize bir yanlışa da malzeme olmuştur. Kendisini Osmanlı’yı kuran Ertuğrul Gazi’nin babası olarak tanıtıyorlar. Süleyman Şah o kadar büyük bir lider ki halk nezdinde lafla Ertuğrul Gazi’ye bağlanıyor. Tabii ki doğru değil. Kronolojik olarak da bu iki isim birbirine bağlanamaz. Osmanlı tarihinde isimleri bu bakımdan tashih etmemiz gerekiyor.

Türklerin Tarihi, İlber Ortaylı (Sayfa 216)Türklerin Tarihi, İlber Ortaylı (Sayfa 216)