sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
14 Mar 11:30 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Ancak İslamiyet'in tarihi siyasi tarihle daha çok içiçe geçerken ve bu içkinlik artık ahiretten çok bu dünyaya bakarken, bir başka ifadeyle hilafet saltanata, halifeler sultana dönüşürken başladı daha çok zindan kullanımı.
...
Kimi öldürünceye kadar, kimi cezalandırmak, kimi uslandırmak için. Mevcut söylemle çelişen her söylem cezalandırılmak tehlikesiyle karşı karşıya.

Cümle Kapısı, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 100)Cümle Kapısı, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 100)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
14 Mar 03:53 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Evet! O halîfe-i rûy-i zemîn târihlerde nâdir tesadüf olunur böyle bir zamanda idâre-i hükûmeti eline alarak yüce hilâfet makâmının hakkını fiilen isbat edecek metâneti göstermiştir."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 106 - Mahmud Esad İbn Seydişehrî, Âsâr ve Müberrât-i Hılâfetpenâhî, İzmir 1311, s. 11)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 106 - Mahmud Esad İbn Seydişehrî, Âsâr ve Müberrât-i Hılâfetpenâhî, İzmir 1311, s. 11)
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
11 Mar 00:36 · Kitabı okuyor · Beğendi

Abdülhamit'in Enver Paşa'ya Nasihatleri
Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Enver Paşa’nın damat olmasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Abdülhamit burada durmuş, Enver Paşa’nın yüzüne bakmış, onun dikkatle kendisini dinlediğini görünce sözüne devam etmişti.

“Oğlum Enver, otuz üç sene saltanat sürdüm, padişahlığım süresince bireyin özgürlüğüne, kişiliğine daima saygılı oldum. Fakat herkesin gönlünce bir özgürlüğü, gelişigüzel bir serbestliği de hiçbir zaman hoş görmedim. Hele basında çok geçerli olan açık saçık resim ve yazılara, sinsi düşüncelerin egemen olmasına asla izin vermedim. Milli değerlerimizin bozulmasına da taraftar olmadım. Avrupalıların uygarlığına daima saygı duydum. Fakat Hristiyanlığı hiçbir zaman Müslümanlığa yeğlemedim ve üstün tarafını da görmedim. Başkalarını gelişigüzel taklit etmekten hoşlanmam. Ustalık bu uygarlığı kendi bünyemize uydurabilmektir. Ben de bu uygarlığın iyi yönlerini sarayıma getirdim. Yıldız’da cuma ve pazartesi geceleri temsiller, konserler verilmesini emretmiştim. Batının sanatçılarını bizzat sarayda hem izledim, hem de müziklerini dinledim. Bu toplantılara haremi, sultanları, damatları, hatta haremağalarımla kalfalarımı dahi davet ettim. Ben de güldüm, onlar da güldüler; ben de dinledim, onlar da dinlediler, izlediler, neşelendiler veya hüzünlendiler. Amacım saray, halka örnek olsun, batının gelişmesi yukarıdan aşağıya ülkeye kontrollü girsin diyeydi. Dileğim Rumeli ve Anadolu halkının sosyal hayatının gelişmesini sağlamaktı.

Padişah olarak bu ülkenin tarihinde ilk Vekiller Meclisi’ni ben açtırdım. Fakat milletvekillerinin yeter derecede olgunlaşmamış olduğunu görünce, aynı Meclis’i ben kapattırdım. Bilir misin ki Meclis-i Mebusan’ın verdiği savaş ilanı kararı bize neye mal oldu?

Bu Rus savaşı yüzünden tüm Balkanlar’ı, Rumeli’yi kaybettik. Bu kararı hiç beğenmedim. Fakat önleyemedim. Mithat Paşa bu konuda çok dayatmıştı. Savaşın korkunç sonuçlarını çabuk gördüm. Plevne’nin şanlı savunmasına, Kars’ın kahramanca savaşına rağmen yenildik. Rus orduları Ayastefanos’a kadar geldiler. Su baylar İstanbul’a girdi ve bize onursuz bir antlaşma imza ettirdiler. Bunu imzalarken Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Saffet Paşa’nın hüngür hüngür ağladığını işittiğim zaman son derece kederlenmiştim.

Şimdi sizler de bir savaşa girmiş bulunuyorsunuz. Bu da acele olmuş, duygusal davranılarak ülke tehlikeye atılmıştır. İnşallah devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve onurlu sonuçlanır. Fakat Allah korusun yıkımla biterse ister misiniz ki bu da bize bir Anadolu’ya mal olsun, o zaman elimizde ne kalır damat?”

Enver Paşa’yı derin bir düşünce almıştı. Abdülhamit Kızıl Sultan, zalim padişahtı, söylediklerini kısmen kendisini temize çıkarmak gayretiyle değiştiriyor, atlıyor, bazı gerçekleri değiştiriyordu. Fakat uzakları pekala görüyordu. Padişahın sözleri asla yabana atılamazdı. Abdülhamit tekrar sözüne devam etti:

“Hareket Ordusuyla İstanbul üzerine yürüdünüz, başardınız, şehri ele geçirdiniz, saraya kadar dayandınız, beni tahttan indirdiniz, hepsi güzel. Unutmayınız ki emrimdeki kuvvetlere asla ateş etmemelerini, kan dökmemelerin bildirmiştim. Eğer bir direniş görseydiniz bu size çok pahalıya mal olacaktı. Ancak bu sayede hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Fakat arkadaşlarınızın gözü hiçbir şeyi görmemişti. Önlemlerimi beğenmediler. Beni kaldırıp bir paçavra gibi sokağa attılar. Üstelik 31 Mart Olayı’nı benden bildiler. Hâlbuki bu olayla hiçbir ilgim yoktu. Ayaklananları kışkırtanlar elbette vardı.

Fakat bunlar asla saraya bağlı kimseler değillerdi. Her dönemde devletin düşmanları olacaktır. Bunları araştırmaksızın, kanıtsız ve asılsız suçlamalarla herkese bulaştırmak vicdani bir hareket değildir. Beni en çok üzen şey, huzurumdan kovduğum bir insanı, beni saltanattan uzaklaştıran kararı bildirmekle görevlendirilen bir kurula katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Karasu’dur. Bu Yahudi’yi ne diye karşıma çıkardınız? Bununla hilafet makamı ve saltanatı elin Yahudi’sine aşağılattınız. Selanik’te bir Mason locasının büyük üstadı olan bu kişi ile Hazreti Peygamber’den beri el üstünde tutula gelen hilafet, sonuçta bir Yahudi’nin bildirmesiyle yüce Osmanlı hanedanının elinden alınmış oldu, övünebilirsiniz. Şimdi iktidardasın, neşen yerinde ve rahat içindesin, geleceğin parlak görünmektedir. Fakat bütün bunlara güvenme oğlum, sana son bir öğüt vereyim: ‘Bugün insanı alkışlayanlar, yarın onu paralamasını da bilirler!’ Dikkat et! Allah yolunu açık etsin! Allah millete, devlete yok olmayı göstermesin!”

İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)
mehmet şerif susuz, bir alıntı ekledi.
06 Mar 14:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İktidar - Hilafet İlişkileri
1923 yılında ,Seyyid Bey'in Hilafetin Mahiyet-i Şeriyyesi adlı risalesi ,hilafet kurumunun İslam itikadıyla bağlantısı olmadığını savunur; " Hilafet dini değil ,dünyevi ve siyasi bir kurumdur." der.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 249 - Kronik kitap)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 249 - Kronik kitap)
Emirhan Altun, Yoldaki İşaretler'i inceledi.
04 Mar 21:48 · Kitabı okudu · 16 günde · 8/10 puan

YOLDAKİ İŞARETLER
Mısır direnişinin öncüsü,İslami bir dik duruş sergileyen kişilikti Seyyid Kutub…..
21.yy toplumuna baktığımızda Kur’an ve Sünnet’ten uzaklaşmış,yozlaşmış bir toplum görmekteyiz.94 yıl önce batılı emperyalist toplumların elimizden gasp ettiği yüce hilafet makamını şuanda mumla arar dereceye gelmiş durumdayız.Hani diyoruz ya rüyamız diye işte bizim rüyamızı çaldılar,hayallerimizle oynadılar.İslam toplumunun yeniden toplanıp,tabir i caizse yeniden İslam’ın rönesansı olabilmesi için Kur’an ve Rasulunün sünnetinin toplumumuzda yeniden yer etmesi lazım gelir.Bizim hepsini yapmadan önce cahiliye denen illetten tez zamanda kurtulmamız lazım,İslam cahiliye dini değildir,İslam ne bilime ters gelir,nede irfana.Bizler İslam topluluğu olarak İslam’ın temiz ahlakı ile yetişmeli ve yetiştirmeliyiz.Binaenaleyh ilk görevimiz olarak yukarıda da zikrettiğim ilahi nizama göre yaşamaktan zorla ve baskıyla men eden,İslam’ın metodu ve bakış açısı ile uyuşmayan cahiliye toplumundan pratiğini kökünden kazımamız lazım gelir.Biz ve cahiliye ayrı yolların adamıyız zikrimiz ve fikrimiz aynı olamaz.Eğer cahiliyeye uyduğumuzda metod ve yolumuzdan şaşarız.Bu tavrımız ile büyük fedakarlıklar yapmamız gerekmektedir.İlahi nizamın yeryüzünde tekrar hakim olabilmesi için ,yeryüzüne tekrar yerleşmesi için,cahiliyenin hayat tarzını ortadan kaldırmak için harekete geçen ve Allah’ın yardımına mazhar olan o ilk neslin yolundan gitmek istiyorsak başka çaremiz yoktur.Kur’an ı azimüşşan on üç yıl boyunca nazil olmuştur.Mekki ayetlerde genellikle İslam’ın temel unsurlarından bahsetmekte olup,akideyle meşgul olmuştur.Kur’an burada insana insan olma vasfıyla hitap ediyordu.Mekki ayetlerin diğer bir vasfı ise insanlara kim olduğunu ve bu hayat ı dünyeviyeye neden geldiğini,nereye gideceğini ve gittiği yerde sonunun ne olacağını açıkça beyan etmiştir.Risaletin ilk başlangıcından beri davet edilecek ilk konunun akide olması ve Rasulullah s.a.v’ın ilk adımını tevhidi tebliğ ederek atması,insanlara hak olan Rablerini tanıtarak onlara ibadet etmelerini ve Allah’ın uluhiyetini insanlara açıklaması ….dediğim gibi evet,bunlar Allah’ın hikmeti gereğidir.Cahiliye toplumuna efendimizin risaleti gelmeden önceye bakacak olursak toplum yozlaşmış,alkol,zina ve sapıklık gibi cahili etkenler baş göstermekteydi.Kur’an ı kerim yeryüzüne indikten sonra toplumun ahlaki değerleri yerine oturmuş,cahili toplumda ahlaki bir ıslahat yapılmıştır.Topluma Allah’ın kelamı geldikten sonra toplum,sosyal zulümlerden arındırlmış,kalpler ve ruhlar şeriat’ın hükümleri ile pak bir hal almıştır.
BİNAENALEY İNSAN KALBİYLE,TÜM BEDENİYLE ALLAHA KUL OLMALIDIR.DİĞER TÜM SİSTEMLERİ REDDEDER SADECE VE SADECE ALLAH’IN ŞERİATINA BAĞLI KALIR VE KULA KUL OLMAMAYI HAYKIRMALIDIR.
ALLAH ÜMMETİ MUZAFFER VE MÜREFFEH KILSIN!!

EMİRHAN ALTUN

selim koç, bir alıntı ekledi.
03 Mar 10:54

Emevilerin
hilafet ve saltanat gücü Osman ya da Muaviye ile ortaya
çıkan bir güç değil. geçmişi ve sürekliliği olan bir güçtür. Saltanata
giden yolda döşenen taşlar, bu yolu, bütün karşı çıkışlara
ve mücadelelere rağmen amacına ulaştırmış, hedeflenen kabile
devleti oligarşik bir biçimde kurulmuştur.

Kapital İslamın Temeli Muaviye, Aydın TongaKapital İslamın Temeli Muaviye, Aydın Tonga

Bu kitabın kendisini de bulmak zor, yazarını bulmak da. Benim de elime eski bir kitaplık yoluyla geçti. Anlattığı konu; 1919-1928 yılları arasında, Hindistan'ın gözüyle Türkiye'nin görünüşü. Kitapta kendini tekrarlayan bölümler var fazlaca. Fakat özellikle hilafet meselesi önemli. Çünkü Türkiye'de hilafetin kaldırılması kabul edildiğinde; İngiliz-Hint ilişkileri ve Müslüman-Hint ilişkileri önemli değişiklikler yaşamıştır. Bu devrime ilk olarak karşı çıkan Hintliler, daha sonra milliyetçi bir tavır gösteren Atatürk'e saygılar sunar. 1922 öncesinde ise; Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı boyunca gelen zafer haberlerinin Hindistan'da nasıl bir sevinç yarattığını anlatıyor kitap. Tabi ki aynı zamanda Yunanlılar'ı pohpohlayan İngilizler ile Hindistan'ın ilişkileri için bir koz olarak da kullanılmıştır bu savaş ve din kardeşliği meselesi. Tüm bunlar anlatırken, Mahatma Gandi'nin konuyla alakalı tüm söylemlerini referans gösterir yazar. Kitabın bitiminde, Gandi zamanında Hindistan'da yapılan inkılaplarla, Atatürk zamanında Türkiye'de yapılanları karşılaştırır, onu biraz gereksiz buldum. 20. Yüzyıl Hint-Türk ilişkilerini benim gibi hiç okumamış olup da merak edenlere tavsiyedir.

Atatürk, TBMM'nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi'nde, şöyle and içmiştir:
"Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, İslâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek... çalışacağıma... namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh."
Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ İğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
01 Mar 13:49 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

31 Mart günü Sultan Abdülhamîd'in hal'i için hazırlanan fetvâ Meclis'te okunurken, Ayan Reisi Küçük Said Paşa meclise hitaben "Efendiler, okunan Fetva-yı Şerîfe ve millet tarafından gösterilen arzu-yu umûmi mucibince Sultan Abdülhamîd-ı Sâni'nin Hilâfet ve Saltanattan hal'ine karar veriyor musunuz?" demiş, kabul edenlerin ayağa kalkmalarını istemiştir. O sırada meclis'te bulunan Talat Paşa ayağa kalkmayanlara sertçe baktıkça birçok mebus korkudan doğruluyordu. Sait Paşa ayağa kalkmayan bir grubu işaret ederek Talat Paşa'ya 'Beyefendi biraz da bu tarafa baksanız' diyerek herkesi ayağa kaldırır.

İttihatçılar Sultan İkinci Abdülhamîd-i Dîvân-ı Harp'te muhâkeme ve îdam etmek istiyorlardı. Bunu önlemek üzere şeyhülislâm, fetvâ emini ve mebuslardan bazı ilmiye erbâbı ve Ayan'dan Sâlih Hulusî Paşa hal'ine fetvâ çıkarmak sûretiyle mâni oldular.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 87 - Yakup Kenan Necefzade, 1908-1918 Sultan 2. Abdülhamit ve İttihad ve Terakki, 1967, s.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 87 - Yakup Kenan Necefzade, 1908-1918 Sultan 2. Abdülhamit ve İttihad ve Terakki, 1967, s.)