+1
İnsan yalnız kalır, doğru; ama her zaman sürüye uyup mevcut duruma hoşgörü göstermekten iyidir yalnızlık.
Sayfa 16 - Ayrıntı yayınları Birinci Basım Ağustos 1995Kitabı okuyor
Takdim
Batıya ilmin, felsefenin, düşüncenin var olduğunu gösteren Endülüs'tür. Ve keza İslam medeniyetinin esas giriş yolu da Endülüs'tür. Denebilir ki Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı. Endülüs medeniyeti, bir hoşgörü medeniyetidir. Bu medeniyet çerçevesinde hakim unsur İslâm ve müslümanlardır. Ancak, yahudiler, hristiyanlar ve mecusiler
Reklam
Hümanizm ilk etapta asla bir merhamet, af ve hoşgörü ilkesi değildir; üstelik prensipte sonucu bunlara bağlanmasına rağmen. Hümanizm, insanın ve insan özgürlüğünün onaylanması, onun insan olarak değerlerinin tasdik edilmesidir.
Saygısız ve ukalaca davranışın adı cesaret, hoşgörü ve zarafetin adıysa zayıflık olmuş. İyi ve güzel olanın izini süremiyoruz; yorulduk.
Hoşgörü doğru yolda olanların farklı görüşlerine gösterilir. Yoldan çıkanların görüşlerine değil ...
Reklam
Ah Nynia, ne acı çektin.
Son hızla yeniden atına koştu ve üzerine atladı. Topuklarını böğrüne bastırdı ve topraklarına doğru yol aldı. Speirr ormanı deli gibi bir hızla geçti. Siyah aygırı çalıların ve otların arasından toprağı savurarak uçtu. Güneş ağaçların arasından süzülerek zırhını parlatırken atını daha da zorladı. Nynia'sına bir an önce kavuşmalıydı. Nynia
Sayfa 176Kitabı okudu
Abdullah'ın oğlu Muhammed (sas) faizcilik, tefecilik ve ayrımcılığa karşı olmasaydı Mekkelilerin haniflere gösterdikleri hoşgörü ve toleransın fazlasına sahip olacak Kâbe’de rahatça Kur'an okuyup namaz kılabilecekti. Abdullah'ın oğlu Muhammed (sas) 'iman edersem bana ne var' diyen muhafaza-kâr amcasına atama, terfi ve ihalelerde önemli rantlar vaat etseydi, Mekke'nin en güzel kadınları ile evlenecek, sayılı zenginlerinden olacaktı. Abdullah'ın oğlu Muhammed (sas) sömürü sitemine karşı çıkıp 'köleleriniz kardeşlerinizdir, yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin' demeseydi Darun Nedve'de oy çokluğu ile Mekke lideri seçilecek, hicret etmeye gerek kalmadan 'Mekke şeriat devletini' kuruverecekti. O (sas) muhafaza-kârlaşmayı değil Medineleşmeyi tercih etti. Çünkü Medine adalettir, İslam'ın devleti adalettir.
Piç, diğer piçe sonsuz hoşgörü gösterir. Çünkü tek ayağı, avlanmaya çıkmış hayatın kapanına sıkışmış olan ancak diğerleriyle de ölümün ciğerine adım atan piçin davranış ve tercihlerini sadece bir başka piç kabul edilebilir olarak değerlendirir ve 'Neden?' diye sormaz. 'Neden?' sorusu piçliği yok eder 'Çünkü'yle başlayan cümleler sadece istenildiğinde kurulmalıdır. Aksi takdirde piçlerin diğer insanlardan farkı kalmaz. Oysa piçler diğer insanların aklına gelmeyen herşeydir.
Dedem Korkut der ki: “ Cihangirlik tutkusu var, kuvvetlisiniz, binicilikte ve savaşçılıkta üstünsünüz; ama şunu unutmayın ki Türklerin asıl güzelliği verdiği sözde durmasını bilmeleri, acizlere ve mağdurlara hoşgörü ile yaklaşmalarıdır!”
Reklam
Ben dünyaya karşı yaşama başlarken hoşgörü sahibi bir kişiliğe sahip oldum, onun değerini anladım ve ona lâyık olmaya karar verdim.
Sayfa 91 - DorlionKitabı okuyor
Gelgelelim, “gençlik yanılgılarıdır, olur böyle şeyler” diyerek hoş görebileceğimiz yaşı çoktan geçmiş, neredeyse kırkına gelmiş bir adam, hala ırkçıysa, hala faşistse; liberal ekonomiyi sömürüp, dalavere ile muazzam servetler yığıyorsa; her gün yalan söylemeyi hakkı sayıyor ve her gün ağız değiştiriyorsa; hala kökten dinci bir yobazsa; kadınlara toplumda yer vermeye yanaşmıyorsa; 1400 yıl önceki yaşam biçimini özlüyorsa; kendi dininden ve soyundan olmayanları kıtır kıtır kesmeye hazırsa; asıl amacı demokrasiden işine geldiği kadarı yararlanıp, sonra demokrasi ortadan kaldırmaksa; bizler demokrasi adına böyle bir adamı neden hoşgörü gösterelim?
Sayfa 59
Hoşgörü ve saygı...
"Soyut" yerine "mücerret" dediğim için muhafazakâr, "nutuk" değil de "söylev" yazdığım için Öz Türkçeci, sosyolojik aktüaliteyi dinî terminolojiyle yorumladığım için İslâmcı, dinin hurâfelerden tefrik edilmesini söylediğim için Kemâlist, ifâde ve düşünce hürriyetinin vazgeçilmez olduğunu deklare ettiğim için liberal, ülkemi doğal olarak sevdiğimi saklayamadığım için ırkçı, benden başka insanların da hakka ve adâlete lâyık olduklarını düşündüğümden dolayı hümanist yaftalarına mârûz kalmaktan sıkıldım... Çözüm teklifim mi?.. Etiketler ayırmak için değil, anlamak içindir...
Büyüklerden biri bir gün bir camide vaaz ediyormuş. O ülkenin de kadısıymış. Cemaatten birisi kalkmış kendisine bir sual sormuş. Herkes her şeyi bilecek değil ya, o zat da sorunun cevabını bilememiş. Bunu da açıkça söylemiş. Soru sahibi "bir de alim geçiniyorsun, utanmadan da devletten maaş alıyorsun." diyerek kendisine hakaret etmiş. O büyük zat bu kendini bilmeze büyük bir sükunet ve hoşgörü içinde şöyle cevap vermiş; ben o maaşı bildiklerim için alıyorum, eğer bilmediklerim için maaş alsaydım buna dünyanın bütün hazineleri yetmezdi demiş.
Sayfa 135Kitabı okudu
Başkalarını eleştireceğimize onları anlamaya çalışalım. Onların yaptıklarını ne için yaptıklarını araştıralım. Bu tarz hareket insanlar arasında sempati ve hoşgörü meydana getirir.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.