Aristoteles (Aristotle), MÖ 384
Aristoteles
Aristoteles
ℚ.𝟙𝟡 'Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees the others.' tr- "Cesaret insani niteliklerin ilkidir çünkü diğerlerini garanti altına alan niteliktir."
fuck the world. fuck the ones who don't care about two months who have died not having anything to eat. fuck the ones who blame God for this evil when all what they've done is just watching. fuck the world since it hasn't stopped spinning because of this oppression. fuck you and fuck me since we can eat and sleep normally. I hate everything. I hate being human, i don't feel like I am anymore though.
Reklam
Flexibility of thought is one of the greatest attributes any human being can have, scientist or otherwise. It's the ability to take those deeply engraved opinions, and overwrite them with new and better information. Our brains are malleable enough for that task; you just have to bring the goal into awareness. ¤ Düşünce esnekliği, bilim adamı olsun ya da olmasın, herhangi bir insanın sahip olabileceği en büyük niteliklerden biridir. Derinlere kazınmış fikirleri alıp bunların üzerine yeni ve daha iyi bilgiler yazma yeteneğidir. Beyinlerimiz bu görev için yeterince esnektir; sadece hedefi farkındalığa getirmelisiniz.
"Language is a universal and democratic fact cutting across all human societies: no human group is without it, and no language is superior to any other. More than race or religion, language is a window on to the deepest levels of human diversity. Dil, tüm insan toplumlarını kapsayan evrensel ve demokratik bir gerçektir: hiçbir insan grubu dilsiz değildir ve hiçbir dil diğerine üstün değildir.Dil, ırk veya dinden ziyade, insan çeşitliliğinin en derin düzeylerine açılan bir penceredir." Ross Perlin /The Guardian
Evolution and Human Behaviour (Evrim ve İnsan Davranışı)'da yayınlanan bağlantılı bir UCLA çalışması da, kadınların doğurganlıkları en üst dönemdeyken, kendi part­nerlerinden çok diğer erkekleri hayal ettiklerini bulgulamıştır. Yine de iki çalışmada da bir istisna bulunmuştur: Yüksek çe­kicilikte partnerleri olan kadınlar, diğer erkekleri hayal etme ihtiyacı duymamışlardır.
Sayfa 72 - alfa yayınları
Sacred and Terrible Smell
What was that sacred and terrible, elusive smell in the air this time? My name is Ambrosius Saint-Miro, the locals call me “Ambrosius Pyhä-Mirä” and in Graad they call me “Svjata-Mira”. “Diduska?” they ask, their eyes wide with affection, but I answer them: “No. I am not your diduska.” I am Ambrosius Santa-Mira from Mesque, Ambrosio Hagiamira, I
Sayfa 60 - Unofficial English TranslationKitabı okudu
Reklam
I still don’t think I understand Warner, but it’s obvious that something about her lights fire in him. He looks alive when she’s in his arms. Human like I’ve never seen him before. Like he’s in love. And not only in love, but beyond salvation.
Adem, insan demek. Adam da buradan gelir. Kelimenin kökünde toprak anlamı var tıpkı Ingilizce human "insan sözcüğünde olduğu gibi. Human da Latinceden gelen bir sözcük ve humus, yani toprak ile akraba. Insan ve toprak, birbirine en yakın iki akraba.
“you can’t make homes out of human beings someone should have already told you that and if he wants to leave then let him leave you are terrifying and strange and beautiful something not everyone knows how to love.” Warsan Shire
368 syf.
10/10 puan verdi
Kalite Ülkesi İnceleme
Kalite Ülkesi , algoritmaların yönettiği, insan hayatlarına yön verdiği, sanal kimliklerin öneminin gerçek kişilerin önüne geçtiği, sağlam bir sistem eleştirisi de yapan kurgu roman. Kalite Ülkesi, bir Black Mirror bölümünü anlatıyor sanki. Hatta buna benzer bilgisayar oyunu var become human diye ona da benzettim. İnsanlara bir statü koymaya (bu da genellikle iş hayatındaki ünvanı) ve biraz da buna göre davranılmaya çoktan alışıldı. Karakterlerin tümünün soyadı kim ne iş yapıyorsa o. Yöneticilik pozisyonu varsa adı “…. Yönetici”. Teknolojinin gelişimi yeni iş kolları yaratıyor ancak insanların ihtiyacı olan şey, yeni işlerin çeşitliliğinin artmasının yanında nüfusa paralel şekilde niceliksel olarak iş (pozisyon) sayısının da artması. İş kollarındaki çeşitliliğin artması ifade edilirken iş-pozisyon sayısının ifadesi çoğu zaman yok. Kalite Ülkesi içindeki kurgu elemanlarından biri de bu. Kalite Ülkesi içeriğindeki tanımlar gerçekten çok ilginç ve günümüz davranışları düşünüldüğünde bir benzerini yaşadığımızı söyleyebilirim. Algoritmalar hayatlara yön veriyor bu kitapta; Kiminle görüşebilirsin, hangi partiye oy vermelisin, eve giderken ne yapmalısın, ne satın almalısın, çocuğunu doğurmalı mısın, yeni bir ilişkiye başlanmalı mı… Hayatı algoritmaların nasıl yönetebileceğini görmek istiyorsanız Kalite Ülkesi size bunu görme fırsatı sunuyor. Gerçekten beğenerek okuduğum elimden düşmeyen bir roman oldu.
Kalite Ülkesi
Kalite ÜlkesiMarc-Uwe Kling · Epsilon Yayınevi · 2019231 okunma
Reklam
“I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will, which I now exert to leave you.”
“Because the butterfly’s yellow wing flickering in black mud was a word stranded by its language. Because no one else was coming—& I ran out of reasons. So I gathered fistfuls of ash, dark as ink, hammered them into marrow, into a skull thick enough to keep the gentle curse of dreams. Yes, I aimed for mercy— but came only close as building a cage around the heart. Shutters over the eyes. Yes, I gave it hands despite knowing that to stretch that clay slab into five blades of light, I would go too far. Because I, too, needed a place to hold me. So I dipped my fingers back into the fire, pried open the lower face until the wound widened into a throat, until every leaf shook silver with that god -awful scream & I was done. & it was human.”
The Fear
"The Fear. Fear's the oldest state of being human hustle. Comes all shapes an sizes. But there are two versions of it that'll affect you the most, being who you are."
Sayfa 114 - Penguin, DuttonKitabı okuyor
“Deep in the human unconscious is a pervasive need for a logical universe that makes sense. But the real universe is always one step beyond logic.”
The horse and rider must work together. This means we consider our actions beforehand; we bring as much thinking as possible to a situation before we make a decision. But once we decide what to do, we loosen the reins and enter action with boldness and a spirit of adventure.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.