• İblis!.. O böyük ad ne kadar calibi-hayret!
  Her ülkede, her dilde anılmakda o şöhret,

  (Şeytan! O büyük ad ne kadar hayret uyandırıyor
  Her ülkede, her dilde o şöhret anılıyor.)

  Her külbede, keşanede, viranede İblis!
  Hep Kabede, puthanede, meyhanede İblis!

  (Her kulübede, kâşanede, viranede şeytan
  Hep Kâbe'de, puthanede, meyhanede şeytan)

  Herkes beni dinler, fakat eyler yine nefret,
  Herkes daha aciz kul iken, besler edavet,

  (Herkes beni dinler ama yine de nefret eder
  Herkes daha aciz bir kul iken bile bana düşmanlık besler)

  Lakin beni tehgir eden, ey ablehü-miskin!
  Oldukca müsellet sana, bil, nefsi-leimin,

  (Lakin beni hor gören budala ve miskin,
  Alçak nefsin sana musallat oldukça),

  Pençemde demadem ezilip kıvrılacaksın,
  Daim ayak altında sönüb mahvolacaksın.

  (Pençemde an be an ezilip kıvranacaksın
  Daima ayak altında sönüp mahvolacaksın)

  Bensiz de, emin ol size rehberlik eden var:
  Kan püsküren, ateş savuran kinli krallar,

  (Bensiz de emin ol size yol gösteren var
  Kan püsküren, ateş savuran kinli krallar)

  Şahlar, ulu hakanlar, o çılgın derebeyler,
  Altın ve kadın düşkünü divane bebekler.

  (Şahlar, ulu hakanlar, derebeyler
  Altın ve kadın düşkünü çılgınlar)

  Bin hile kuran tilki siyasiler, o her an,
  Mezheb çıkaran, yol ayıran hadimi-edyan;

  (Bin hile yapan kurnaz siyasetçiler, o her an
  mezhep çıkaran, yol ayıran din hizmetlileri)

  Onlarda bütün fitne ve şer, zülm ü hiyanet,
  Onlar duruyorken beni tehkire ne hacet!

  (Bütün fitne ve kötülük, zulüm ve hıyanet onlarda
  Onlar varken beni hor görmeye ne gerek var)

  Onlar, evet onlar sizi çiğnetmeye kafi,
  Kafi, sizi gahretmeye, mehvetmeye kafi...

  (Onlar evet onlar sizi ayaklar altına almaya yeterli
  Sizi kahretmeye, mahvetmeye yeterli)

  Ben terk ederim sizleri elan, neme lazım!
  Hiçden gelerek, hiçliğe olmakdayım azim.

  (Ben şimdi sizleri terkederim, neme lazım
  Hiçlikten gelerek hiçliğe doğru gitmekteyim)

  İblis nedir?
  –Cümle hiyanetlere bais...
  Ya herkese hain olan insan nedir?
  –İblis!

  (Şeytan nedir?
  - Bütün ihanetlerin sebebi..
  Peki ya herkese hainlik yapan insan nedir?
  - Şeytan!)


  Hüseyn Cavid
  ( 1882 - 1941 )