Geceye bir dua :)
Allah'ım beni merhametli bir kalp ile güzelleştir, hikmet dolu bir akılla, sabırlı bir nefisle, tebessümü adetim eyle. konuşmamı ibadet, hayatımı saadet, son sözümü kelime-i şehadet eyle amin.🤲🤲
178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. {Bütün dinler, hukuk ve ahlâk sistemleri, haksız olarak adam öldürmenin, cana kıymanın büyük bir suç olduğunda birleşmişlerdir. Farklılık, bu suçun önlenmesi için alınması gereken tedbirde kendini göstermektedir. İslâm, suça iten sebepleri azamî ölçüde ortadan kaldırmış, insanı iman, ibadet ve ahlâk terbiyesi ile olgunlaştırmak için gerekli tedbirleri almış, bütün bunlardan sonra da kısas adıyla "cana kıyanın canına kıyılır" kaidesini koymuştur. Haksız aflarla bir gün hürriyete kavuşmak ümidi içinde beslenen kimselerin bu hali (hapis cezası) hiç de caydırıcı ve suçu önleyici bir tedbir değildir. Kısası tazminata (diyete) çevirme hakkı, öldürme suçunun acı neticelerine katlanmakta olan ölü yakınlarına (velilere) aittir. Başkası bu cezayı bağışlayamaz.} (2-Bakara) (2. Cüz-2. Hizb)Mealli Kur'an - 26
İlim ve ibadet düşünceye yol gösteriyorsa, o da ibadettir.
Bazı insanlar birbirilerine ibâdet ederler veya dirhem ve dinarlara, paralara , yiyeceklere, övünç ve kibirliliğe bilmeden ibâdet edip, Allah’a ibâdet ettiklerini sanırlar.
Allah’ın kainatı yaratmasındaki asıl gaye kendini, isimlerini ve sıfatlarını tanıtmak ve sevdirmektir. Bu durumda insanın kainatta en önemli ve en birinci vazifesi, Allah’ı iman ile tanımak ibadet ile kendini Ona sevdirmektir. Başka hiçbir görev, hiçbir ihtiyaç, hiçbir düşünce, hiçbir ideoloji bu görevin üstüne çıkamaz, önüne geçemez. Bu yüzden şu kainat içinde insan için en önemli en yüksek en birinci hakikat imandır.
Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: "(İbadet maksadıyla) sefer ancak üç mescide yapılır. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Aksâ ve benim şu mescidimdir."
Maamâfih ruhun giyimli olması, yalnız şekilde kalmış bir ibâdet ile de temin edilemez. Kin, kibir, yalan, riyâ, hile, kalp kırmak, ara bozmak gibi nefsin yedi başlı ejderi içimizde yaşar ve rühumuzu çırıl çıplak bırakırsa, istediğimiz kadar carlara, ferâcelere, çarşaflara sarılalım ne fayda?
"BABA NASİHATİ"
🌷Baba faydalı konularda konuşmak üzere çocuklarıyla oturdu, onlara söylediği şunlardı: Ey çocuklarım hayat bana istediğim ve umduğum her şey de Allah'a dayanmayı (güvenmeyi) kesinlikle öğretti. Şüphesiz ki, O'na yönelme noktasında niyeti doğru tutarsak hayrımıza olan şeyler için Allah bize yarar sağlar ve yol gösterir. Oğullarım Allah'a inanmanız ve O'na kulluk (ibadet) etmeniz gerekir.Allah düşmanlara karşı size yardım etmeye, temiz (helal) şeylerle sizi rızıklandırmaya ve kötülükten sizi uzaklaştırmaya kefildir. Muhakkak ki, O (her şeyi) işiten (dualar(ı)/(a)) kabul edendir/icabet edendir.🌿
Vakitli yatarsan nefeslerin tesbih, uykun ibadet olur. Vakitsiz yatarsan her şeyin isyan olur. Mahmut Efendi Hazretleri K.s (r.a).
Kadınlar için en hayırlı yer evidir ibadet için dahi olsa
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasulu! Ben sizinle na maz kılmak istiyorum.” Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Benimle birlikte namaz kılmak istediğini biliyorum, fakat yattığın yerde kıldığın namaz, evin diğer kısımlarında kıldığın namazdan, oturduğun yerdeki mescidde kıldığın namaz benim mescidimde kıldığın namazdan daha hayırlıdır.”
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.