Rumeysa, bir alıntı ekledi.
 14 saat önce · Kitabı okuyor

Bebek Gazeli
Bu halka vakfedecek milk ü mâlimiz yoktur
Beş on gazelle şu kalb-î harâbdan başka

Eski Şiirin Rüzgarıyla, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 13 - Fetih Cemiyeti Yayınları)Eski Şiirin Rüzgarıyla, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 13 - Fetih Cemiyeti Yayınları)

Kalb-Zihin-Psikoloji Adına Mülahazalar...
Kalbini düşünüp de bir insanın hele ki zaafıyla oynamak ne acı bir duygu. Her şey sensin senin kalbindir. İki kelimendir. Senin vaktindir. Her şey sana inhisar edilmiş. Her şey sensin. Ardında kalanlar bir hiç. Egosentrik olmuş dünyamız. Ben ise sana göre bir hiçim. Ne kadar ötesinde bir hiçlik varsa; en son durağındaki bir hiç benim.

Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.

Cahit Sıtkı Tarancı

İBRAHİM ETHEM

Bir ses işitti gece, yıkıldı üstüne dam,
"Ne garib bir iş" dedi, damda gezen bir adam.

"Sen hem arayacaksın, gece ve gündüz her dem,
Hem de yatacaksın ha!" dedi, düşündü Ethem.

Ve nihayet anladı, O bulunmaz rahatta,
"O'na varılmaz" dedi, saraylarda hayatta.

Bulmak için vazgeçmek, herşeyden ve kendinden,
Bulanların ahvâli, soran olursa: "Neden?"

İbrahim; fakir sultan, üstünde eski bir çul,
İbrahim; zengin köle, İbrahim Allah'a kul.

Bugün bir bayram günü, bugün günlerden şölen,
Yabancı bir adamdı, o gün huzura gelen.

İnsanlar donmuş gibi, gelen ne de heybetli,
Getirdiği hakîkat, kıymetli mi kıymetli.

"Bu nasıl bir saray ki; birileri gelmede,
Saray kervansaray ki; diğerleri gitmede."

Ne uzun bir haber bu, yalnızca iki satır,
Bu haberi getiren, adamın adı Hızır.

İbrahim; yolculardan, sonsuzluğa seyreden,
İbrahim; bir kurtulmuş, şöhret denen perdeden.

Şaşkınlardan da şaşkın, bu haller neyin nesi,
Ve açık açık duydu, "uyan" diyen bir sesi.

Zaman av zamanıdır, daha zamanımız var,
Tâ ki sesi ceylandan, o ân duyana kadar.

Avlanırken avlanan, kaç tane avcı vardır,
Artık avlanmak geçti, yalnız Avlayan vardır.

Ne şu gökler gürledi, ne de dereler taştı,
Oluk oluk boşalan, gözlerden akan yaştı.

İbrahim; âlem âlem, gezip duran bir derviş,
İbrahim; mâsivadan, köşe-bucak gizlenmiş.

Aşağılık ne çirkin, İbrahim'e ne güzel,
Alçaldıkça şu nefsi, yüceye çıkardı el.

O'nu tanıyan için, tanınmak bir eğlence,
Eğlencenin böylesi, ruhuna bir işkence.

Kendini tâ en dipte, diplerde görmek gerek,
Ondan sonra kapıdan, usulca girmek gerek.

Ciğerinin parçası, parça parça İbrahim:
"Ya onu, ya da beni" böyle dedi Sahibim.

İbrahim; aşk sırrına, ulaşan güzel âşık,
İbrahim; biliyor kalb, bu hususta daracık.

Çile, meşakkat çekti, nihayet bir kul oldu,
Arayıp durduğunu, O'na kullukta buldu.

"Fakirliği alanlar, nasıl aldılar" dersen,
İşte İbrahim Ethem, işin aslını öğren.

Kıymet derviş olmakta, şehir, ülke hikaye,
Bedavaya dervişlik, ticarette ne pâye.

Ne garib kıyafete, kıymet verip gidenler,
Ethem gibi garibler; elbisesiz erenler.

İbrahim; din ve dünya, iki âlemde sultan,
İbrahim; anka kuşu, şu Kaf Dağı'na uçan.

Ankara, 2008

Resul, bir alıntı ekledi.
20 Mar 00:19 · Kitabı okuyor

Evet, Asr-ı Saâdetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten âr ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi!

Asr-ı Saâdette İslâmiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslâmiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular.

Acaba böyle ruhî, kalbî, vicdanî bir inkılâb hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi?

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 98 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 98 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)

Bir Hadis-i Kudsi...
Ey iman edenler!

Allah''tan ona yaraşır şekilde korkun
ve ancak Müslüman olarak ölün.

Biliniz ki,

ilimsiz amel meyvesiz ağaç gibidir.

Amelsiz ilim de kirişsiz ok yayına benzer.

Zekâtsız amel ve ilim, taş üstüne tuz ekene benzer.

Ahmaklar yanında ilim, hayvanlar yanındaki inci ve yakuta benzer.

Katı kalb, denizde duran taşa benzer.

Kulak asmayanlar yanında öğüt, ölüler yanındaki yemeğe ve içeceğe benzer.

Haram maldan sadaka vermek, idrarla necaset yıkayana benzer.

Zekât vermeksizin kılınan namaz, ruhsuz cesede benzer.

Tövbesiz amel, temeli olmayan binalara benzer.

Artık o kâfirler Allah''ın kendilerini ansızın yakalayıvermesinden emin mi oldular?
Allah''ın böyle ansızın baskınından ancak hüsrana düşenler emin olurlar.

Hadis-i Kudsi Mealli

Dilara Ulaş, bir alıntı ekledi.
19 Mar 03:04

Halk aşksızsa sokaklar
banka dükkânlarıyla doludur
Ellerimi kâlb olmayan sularla
Islamaya alışır o kızlar

Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 35)Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 35)
Cosmos_tutkunu, Mesnevi'yi inceledi.
19 Mar 00:30 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned

Dinle, bu ney neler hikâyet eder,
ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.

Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü  zen nâlîdeend

 Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan
erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir

Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk

 İştiyâk derdini şerhedebilmem için,
ayrılık acılarıyle şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim.

 

Hatice kübra Korkut, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ey insan! Fâtır-ı Hâkimin senin mahiyetine koyduğu en garip bir hâlet şudur ki: Bazen dünyaya yerleşmiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi "of of" deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde; bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin, o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 191 - Zehra yayınevi)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 191 - Zehra yayınevi)