• Şüphesiz Müslümanlar ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir)

  (Bakara Suresi, 62. Ayet)  Tefsiri:

  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Bundan murat, samimi Müslümanlar yanında, dilleriyle iman ettiğini, Hazreti Muhammedin dininden olduğunu söyleyenlerdir. Münafıklar da buna dâhildirler.

  وَالَّذِينَ هَادُواْ Bundan murat Yahudilerdir.

  Buzağıya tapmaktan tevbe ettiklerinde “Sana döndük” demişler, bundan dolayı kendilerine “yahudî” denilmiştir.1

  Veya onlara Yahudi denilmesi, Hazreti Yakubun en büyük evladının ismi Yahuzaya nisbetledir. Bu kelime muarreb yapılarak “Yahudî” denilmiştir.

  وَالنَّصَارَى Bundan murat Hristiyanlardır.

  Hazreti İsaya yardımlarından dolayı kendilerine “Nasranî” denilir, bunun çoğulu “Nasâra” gelir.

  Veya onlara “Nasranî” denilmesi Hazreti İsa ile beraber “Nasran” veya “Nasıra” beldesinden olmalarındandır.

  وَالصَّابِئِينَ Sabiler, Hristiyanlarla Mecusiler arasında bir kavimdir.

  Denildi ki, bunların dininin aslı Hazreti Nûhun dinidir.

  Bunların meleklere veya yıldızlara taptığı da söylenmiştir.

  Kelimenin kökü S-B-E dendir. Bu kelime çıkmak, meyletmek anlamlarına gelir. Bunlar da başka dinlerden kendi dinlerine veya haktan batıla meyledip çıkmışlardır.

  “İşte bu din mensuplarından her kim, kendi dini neshedilmeden önce Allahı ve ahireti kalben tasdik eder, kendi dininin gereği üzere yaşarsa…”

  Veya anlam şöyle de olabilir: “Bu kâfirlerden her kim hâlis bir imanla inanır, sadık bir şekilde İslâma girerse, iman ve amellerine mukabil vaat edilen mükâfatları kendilerine verilecektir.”

  وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ “Onlara bir korku yoktur, onlar mahzun olacak da değillerdir.”

  Kâfirler cezadan korktukları zamanda bunlar korkmazlar, amelde noksanı olanlar ömrü zayi etmelerine, sevabı kaçırmalarına üzülürken, bunlar üzülmezler.

  Kaynak : Bakara Suresi, Ayet 62, Sayfa 10, Sure No 2, Cüz 1

  (Beydavi)