ibiaryu, bir alıntı ekledi.
Dün 11:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İşte çoğu kez şaşırdığımız bu zıt kutuplar hikayesi , evli olan eşlerin çoğunda da görülür. '' Bu kız , bu ayıda ne bulmuş? '' deriz. Ne bulacak ; kendini bulmuş , kendini... Birbirine en yakın iki kişinin uzun süreli , bol kavgalı , marazi , ne yardan ne serden bir öyküsü varsa çevrelerindeki herkes bu ilişkinin bitmesinin an meselesi olduğunu düşünürken nice uyumlu çiftlerin arkadaşlığı , ilişkisi veya evliliği bir mum gibi eriyip gider. Oysa bizim zıt kardeşlerimiz keçi gibi inatlaşmaya , birbirlerinin varlık kanıtı olmaya devam ederler.
Genellikle bu tür ilişkilerde taraflardan biri beyin , diğeri yürektir. Beyin sağduyulu , mantıklı , ölçülü ve edepliyken yürek mantıksız , serüvenci , serseri , edepsiz ve son derede beceriklidir. Yürek kişisi , aynı zamanda mevcut ilişkinin çekip götüreni , varlık sebebidir. Kavgayı çıkaran da uzlaşmayı sağlayan da edepsiz yürektir. Bir tarafın iyi polisi , öteki tarafın kötü polisi oynadığı bu beraberlikte her iki taraf da şiddetle gereklidir. Beyinsiz yürek fazla yaşayamaz ki bu , tıbbı anlamda da doğrudur , ancak yüreksiz bir beynin ömrü uzun da olsa buna yaşam demeye bin şahit ister. Biri gazdır , beriki fren. Yürek , beyin kişisinin kanalizasyonudur aynı zamanda. Hep yapmayı hayal edip de cesaret edemediği şeyleri yapan kahramandır. En kirli fantezilerinin boşaltım kanalıdır.

Hayat Seni Cümle İçinde Kullandı, Hakan UrgancıHayat Seni Cümle İçinde Kullandı, Hakan Urgancı
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
19 Mar 14:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hodri meydan işte; açık oynayın oyununuzu
Haraca kestikse şehri; ne olmuş yani?
Dökün kursağınızdakini, atın zarınızı, sürün kozunuzu.
Kodamanlar, aynasızlar, o biçim mangır babaları
Adalet kürsüsünün keçi sakallıları
Hep bu yolun yolcusu, ortağımız değil mi?
İndirmediler mi ceplerine yüzde ellileri!

Carl Sandburg

Al Capone, John KoblerAl Capone, John Kobler
Çina, Lukka'dan Likya'ya'yı inceledi.
19 Mar 02:31 · Kitabı okuyor · Beğendi · Puan vermedi

Sayfa 16 ile 21 arası..
TARHANA DA YAPACAK MI?(LİKYALı Keloğlan ile kralın kızı)
Bellerophontes Likya kralının kızıyla evlenebilmek,krallığın yarısını ele geçirmek için, kanatlı at Pegasos u ehlileştirir,aslan başlı keçi gövdeli ve ejderha kuyruklu Kmimaira'yı öldürür,dağ kabilesi Solmyleri ve Amazonlari mağlup eder.Likya'nın en iyi savaşçılarının kurduğu pusudan yara almadan kurtulur.Kralın kızını alır.
Gökten üç elma düşer...(Kibre kapilan Bellorophontes Pegasosuna atlar Olymposlu Tanrılara ulaşmaya çalışır,at üzerinden Belloeophontes i atar )

Levent Kılıç, bir alıntı ekledi.
17 Mar 23:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Onun için ilginç olan yoklardan birkaç ör­ nek vereyim: Yumurta yok hiçbir yerde. Öğretmen arkadaşlar Ela­ zığ’dan getirtiyorlarmış. Sonra sigara yok. Samsun karaborsa 25 lira. Kitabevi yok. Yağ yok. Meyhane yok. Yok oğlu yok. “Ne var” diyecek­ sin. Haa bak söyleyeyim: “Çepiş” var. Yani keçi. Dağ taş keçi. Bütün lo­kantalarda bütün yemekler keçi etli ve iç yağlı. Ama Ankara’da olma­ yan bir şey

Gölgesi Yıldız Dolu, Zeynep Altıok AkatlıGölgesi Yıldız Dolu, Zeynep Altıok Akatlı
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 16:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Beylik Çiftlik’in sahibi Bay Jones, her gece yaptığı
gibi kümesin kapısını örtmüş, ama çok sarhoş olduğu
için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unut-
muştu. Avluda tökezlene tekerlene yürürken, elindeki
fenerin ışığı da bir o yana bir bu yana yalpa vuruyordu.
Arka kapıda botlarını çıkarıp attı, kilerdeki fıçıdan son
bir bardak daha bira doldurup bir dikişte içti, sonra üst
kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jones horul horul
uyuyordu.
Yatak odasının ışığı söner sönmez, çiftliğin tüm bi-
nalarında bir patırtı, bir koşuşturmadır başladı. Gün-
düzden haber salınmıştı: Koca Reis dedikleri, bir zaman-
lar ödül kazanmış kır erkek domuz, bir gece önce gördü­
ğü garip düşü tüm hayvanlara anlatmak istiyordu. Bay
Jones ortalıktan çekilir çekilmez, herkesin büyük saman-
lıkta toplanması kararlaştırılmıştı. Koca Reis’e (yarışma-
ya Willingdon Güzeli adıyla katılmıştı, ama herkes ona
Koca Reis diyordu) çiftlikte o kadar büyük bir saygı du-
yuluyordu ki, onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes
uykusundan olmaya razıydı.
Reis, büyük samanlığın bir köşesinde, tavandaki ki-
rişlerden birinden sarkan bir fenerin aydınlattığı bir yük-
seltinin üzerine serili saman döşeğine kurulmuştu bile.On iki yaşındaydı, son zamanlarda gövdesi biraz yağ
bağlamıştı; uzun sivri köpekdişleri hiç kesilmemiş ol-
masına karşın, bilge ve babacan görünen heybetli bir do-
muzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardı
sıra sökün ettiler; yolu yordamınca yerlerini almaya baş­
ladılar. Önce Bluebell, Jessie ve Pincher adlı üç köpek
göründü; ardından domuzlar geldiler, yükseltinin hemen
önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pence-
re eşiklerine tünediler, güvercinler çatı kirişlerine kon-
dular, koyunlarla inekler domuzların arkasına uzanıp ge-
viş getirmeye koyuldular. Boxer ve Clover adlı iki araba
atı içeri birlikte girdiler; samanların arasında göremeye-
cekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla
ağır ağır yürüyor, kıllı, kocaman ayaklarını yere usulca
basıyorlardı. Clover, orta yaşlı sayılabilecek, iriyarı, anaç
bir kısraktı; dördüncü tayını doğurduktan sonra eski en-
damını bir türlü bulamamıştı. Boxer ise neredeyse iki
metre yüksekliğinde, iki beygir gücünde, çok iri bir hay-
vandı. Alnından burnunun üstüne doğru inen akıtma
onu biraz ahmak gösteriyordu; gerçekten de çiftlikteki
hayvanların en zekisi sayılmazdı, ama sağlam kişiliği ve
akıllara durgunluk veren çalışkanlığıyla herkesin saygısı­
nı kazanmıştı. Atların ardından, beyaz keçi Muriel ile
Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin, çiftliğin en
yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı
söylenemezdi, ama az söyler, öz söylerdi: “Tanrı bana si-
nekleri kovayım diye bir kuyruk vermiş; ama keşke si-
nekler de olmasaydı, kuyruğum da.” Çiftlikteki hayvan-
lar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini
soranlara, “Gülünecek ne var ki?” diye karşılık verirdi.
Ama, açıkça belli etmemesine karşın, Boxer’a hayrandı;
ikisi pazar günlerini birlikte geçirir, genellikle meyve
bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan ya-
na otlarlardı.

Hayvan Çiftliği, George OrwellHayvan Çiftliği, George Orwell
Melisa, bir alıntı ekledi.
14 Mar 20:17

"Burada hiç keçi yok. Bu yüzden bu kadar güzel çiçekleriniz var."
"Sizin köyünüzde keçi mi vardı?"
"Evet, ve bütün çiçekleri yerlerdi."
"Üzüldüm."
"Üzülme. Biz de keçileri yerdik."

Küçük Arı, Chris Cleave (Sayfa 190 - Pegasus Yayınları)Küçük Arı, Chris Cleave (Sayfa 190 - Pegasus Yayınları)
Doğanay, bir alıntı ekledi.
14 Mar 19:43 · Beğendi

Çinli meydan okursa, bunda şaşacak ne var ?
Keçi esrik olunca, dövüşmeye kurt arar.

Bozkurtlar, Hüseyin Nihal AtsızBozkurtlar, Hüseyin Nihal Atsız
Vildny, bir alıntı ekledi.
13 Mar 17:40 · Kitabı okuyor

İnsan, bu dumanlı yamaçların rüzgarı içinde saçı başı dağılarak, etekleri uçarak dolasmadikca, yalçın kayalar üstünde, keçi yavruları gibi sicrayip eglenmedikce neye yarar?

Çalıkuşu, Reşat Nuri GüntekinÇalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin