Adı:
Anarşizm
Baskı tarihi:
Nisan 2007
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750504792
Çeviri:
Ahmet Kotil
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Bireysel iradenin özerkliğini savunan ve bireysel özgürlüğü kısıtlayan her türden otoriteyi yadsıyan anarşist öğretinin düşünsel kökenlerinin ilkçağ Yunan felsefesine, Kinikler ve Stoacılara dek uzandığı ileri sürülür. Ama, öğreti asıl biçimine 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın başında ulaşmıştır. Anarşizm, merkeziyetçi ve totaliter eğilimli bürokrasiye, sorumlulukları herkes arasında paylaştıran federalist ilkeyle, insanı insanlıktan çıkaran teknokrasiye karşı da, herkesin onurunu ve özgürlüğünü güvence altına alan özyönetim anlayışıyla karşı çıkar. Tarihin akışının hızlandığı ve bu nedenle de düşüncelerin yenilendiği bir çağda, yerleşik değerleri tüm yönleriyle irdelemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen, "ne Tanrı ne Efendi" sloganını şiar edinen anarşist düşünce, dünyadaki bireysel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik tıkanıklığa son vermeyi amaçlayan bir çağrı olma savındadır. Felsefi temelleri, Fransız rasyonalist bireyciliği, Alman mutlak idealizmi ve Hıristiyanlığa dayanan bu toplum ve siyaset felsefesi öğretisini Henri Arvon, özgün anarşist düşünürleri ve tarihsel olayları bağlantılandırarak ele alıyor ve sistemin eksenini ortaya çıkarıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
136 syf.
·Beğendi
Anarşizmi, tarihini, önemli kuramcılarını merak eden özgürlük tutkunu kitap kurtları için bir nevi anarşizme giriş kitabı. Sosyalizm ve Anarşizm karşılaştırması. Stirner, Proudhon, Bakunin, Tolstoy'a dair kısa özetler.

Bundan öte anarşist düşüncenin özgür yanımıza hoş gelen o fikri cazibesine kapılarak daha çok öğrenmeye ve bize hep tehlikeli gösterilmiş bana kalırsa düşünce tarihinin en asil fikriyatı olan anarşizmle daha çok hemhal olmaya teşvik eden bir kitap.
ANARŞİZM
: Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti. Anarşizme göre devlet egemen sınıfın çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş gereksiz bir kurumdur. Özgürlüğü gerçekleştirmek için en başta devlet yıkılmalıdır.

Devlet hiçbir zaman yeni bir toplum çağını başlatmak için kullanılamaz. Temsilcilik, gerçeklere dayanmayan bir düşçülüktür; bu gibi düşçülükler insanları insan dışılığa dönüştürür.

Baskı yerine özgür işbirliği, korku yerine kardeşlik ve sevgi gerçekleştirilmelidir.

Devlet yerine işbirliğinin doğuracağı dernekler ve bu derneklerin birleşmesiyle meydana gelen federasyonlar kurulmalıdır. Uyum bu birleşmelerin doğal dengesiyle gerçekleşecektir.

Çeşitli birlikler her an yön ve biçim değiştirerek her an etkin yönü ve biçimi kullanacaklardır. Devlet ile birlikte her türlü baskıcı kurum yok edilmelidir.

İnsan; bir üretici olarak anamalın otoritesinden, bir vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak dinsel törenin otoritesinden kurtulmalı ve özgür bir gelişme olanağına kavuşmalıdır. Bütün insansal yetenekler ancak başsızcı (anarşist) bir toplumda, hiçbir baskıyla engellemeksizin, özgürce gerçekleşebilir.
stirner

"ben tek başına. kalbimi duyuyorum ve insanları tanıyorum. varolanlardan hiçbiri benim gibi değil. başkalarından daha iyi değilsem de, en azından başkayım."
bakunin

"siyasal bakımdan olsun, iktisadi bakımdan olsun ayrıcalıklı insan ruhunu ve yüreğini yitirmiş insandır. bu hiçbir istisnası olmayan, uluslara olduğu gibi, sınıflara, şirketlere ve bireylere de uygulanabilen toplumsal bir yasadır."
Ne parti olacak ne de oterite, insan ve yurttaşın mutlak özgürlüğü olmalı.Üç sözlükle siyasal ve toplumsal inancımı açıkladım

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anarşizm
Baskı tarihi:
Nisan 2007
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750504792
Çeviri:
Ahmet Kotil
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Bireysel iradenin özerkliğini savunan ve bireysel özgürlüğü kısıtlayan her türden otoriteyi yadsıyan anarşist öğretinin düşünsel kökenlerinin ilkçağ Yunan felsefesine, Kinikler ve Stoacılara dek uzandığı ileri sürülür. Ama, öğreti asıl biçimine 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın başında ulaşmıştır. Anarşizm, merkeziyetçi ve totaliter eğilimli bürokrasiye, sorumlulukları herkes arasında paylaştıran federalist ilkeyle, insanı insanlıktan çıkaran teknokrasiye karşı da, herkesin onurunu ve özgürlüğünü güvence altına alan özyönetim anlayışıyla karşı çıkar. Tarihin akışının hızlandığı ve bu nedenle de düşüncelerin yenilendiği bir çağda, yerleşik değerleri tüm yönleriyle irdelemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen, "ne Tanrı ne Efendi" sloganını şiar edinen anarşist düşünce, dünyadaki bireysel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik tıkanıklığa son vermeyi amaçlayan bir çağrı olma savındadır. Felsefi temelleri, Fransız rasyonalist bireyciliği, Alman mutlak idealizmi ve Hıristiyanlığa dayanan bu toplum ve siyaset felsefesi öğretisini Henri Arvon, özgün anarşist düşünürleri ve tarihsel olayları bağlantılandırarak ele alıyor ve sistemin eksenini ortaya çıkarıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 22 okur

  • 'arj
  • Malik Vəliyev
  • Burak Of Siwa
  • Emra Ergüzeloğlu
  • Aydın YILMAZ
  • utku
  • Lo
  • A
  • Nesih Dmr
  • Subcomandante Marcos

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%16.7 (1)
8
%16.7 (1)
7
%16.7 (1)
6
%16.7 (1)
5
%16.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%16.7 (1)