Bilim Felsefesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
396
Gösterim
Adı:
Bilim Felsefesi
Baskı tarihi:
15 Ağustos 1992
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753460406
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ağaç Yayıncılık
Baskılar:
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
205 syf.
·Beğendi·7/10 puan
Ömer Demir bilim felsefesi konusunu yalın ve sade bir dil ile anlatmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra olabildiğince önemli bilgileri aktararak konu hakkında en azından temel bilgilere sahip olunmayı amaçlamıştır. Ömer Demir konuları kısa tutması ve sadece genel bilgileri vererek en azından bilim felsefesine giriş mahiyetinde okunabilecek bir kitaptır.
Semptomik okuma kavramını Althusser, Freud'dan alıp kendi düşüncesine uyarlamıştır. Freud'da semptomik okuma, hastaların ağzından çıkan sözcükleri yorumlayarak, eksikliklerini tamamlayarak ve kurgulayarak bilinçaltının yeniden inşasına imkan tanıyan bir okuma türüdür. Althusser düşüncesine uyarlanmış şekliyle semptomik okuma, bir metinin sözkonusu metinde açıkça ifade edilmeyen ama metnin sorunsalı içinde saklı anlamın ortaya çıkarılarak okunmasıdır. Tıpkı bir hastanın konuşması sırasında doğrudan söyleyemediği ama ifadelerine yansıttığı bilinçaltının çözümlenmesi gibi.
Bir önermenin yanlışlanabilme ihtimalinin yüksek olması da, sınanma imkanlarının yüksek olmasına bağlıdır. Çünkü bir teori ne kadar kesin bir şekilde ifade edilirse o kadar çok yanlışlanabilir bir nitelik kazanır. Örneğin, ışık hızının bir vakum içinde 299.8 m. yol aldığını ileri süren bir hipotez, 106 m. yol olduğunu süren bir hipotezden daha kesin, dolayısıyla daha yüksek derecede yanlışlanabilir bir nitelik taşımaktadır.
Popper'in yanlışlanabilirliğinin anlaşılmasında kilit kavram sınanabilirliktir. Buna göre sınanamayan bir önerme bilimsel olamaz. Çünkü sınanamayan bir önermenin ne zaman yanlışlanmış olacağı bilinemez. Bazen önermenin içeriğinin sınanması mümkün olsa da, mantıksal kurgu açısından yanlışlanamayan bir yapısı olabilir. Bu, bir önermenin bir bilgi kategorisine girebilmesi için yeterli olmadığı anlamına gelmektedir.
Yapıbozumculuk, metinlerin içindeki terimlerin,bir iktidar ilişkisi ile oluşan zıtlık çerçevesinde kurulduğunu ve anlamın bu zıtlığın sonucunda meydana geldiğini söylemektedir. Zıtlıkları ortadan kaldırmak, anlamı ortadan kaldırmak olacağı için; yapıbozumcu, zıtlığın taraflarının konumlarını değiştirerek, metnin çözümlenmesini amaçlar. Böylece, mevcut metinde anlamın nasıl ve hangi kavramların merkez alınarak kurulduğunu görmemizi sağlar.
Ömer Demir
Sayfa 82 - Sentez Yayınları
Modern toplum örgütlenmesinde eğitim-öğretim kurumları, dağıttıkları diplomalarla bu statü dağılımında herkesin razı olduğu bir ortak kriter sunmaktadır. Diplomasızların diplomalıların konumlarına yönelmemeleri, toplumsal rollerin tanımlanmasında ve dayatılmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bizatihi diplomanın kendisi yeteneğin yerini ikame etmektedir. Böylece iş ve konum hiyerarşisi mücadelesi, sadece belirli diplomaları olan kişileri kapsayacak biçimde daraltılmakta, kontrol altına alınmaktadır. Bu aynı zamanda toplumsal iş bölümündeki kuralların önceden bilinebilirliğini de getirdiği için, güven ve istikrar temin etmektedir. Güven ve istikrar da, birlikte yaşamanın en önemli gerekliliklerindendir.
Ömer Demir
Sayfa 19 - Sentez Yayınları
Kuhn'a göre bilim birikimsel bir süreç izlemez, dolayısıyla bilimsel gelişme yahut ilerlemeden değil, ancak bilimsel gelişmeden söz edilebilir. İlerleme ve gelişme normal bilim sürecinde, yani bir paradigma içinde söz konusu olabilir fakat paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğerinden daha iyi açıkladığını gösterecek ortak kriterler olmadığı için paradigmadan diğerine geçiş devrimsel bir nitelik taşır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bilim Felsefesi
Baskı tarihi:
15 Ağustos 1992
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753460406
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ağaç Yayıncılık
Baskılar:
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi

Kitabı okuyanlar 52 okur

  • MNeslihan
  • Umut Ök
  • Muhammed Ali

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%10 (1)
9
%0
8
%0
7
%10 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0