Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (Cilt 1 1889 - 1902)

·
Okunma
·
Beğeni
·
59
Gösterim
Adı:
Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük
Alt başlık:
Cilt 1 1889 - 1902
Baskı tarihi:
Ocak 1989
Sayfa sayısı:
664
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700110
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Araştırmalarında ilk elden kaynakları kullanmaya önem veren Şükrü Hanioğlu’nun titiz arşiv çalışmasıyla ortaya çıkardığı kapsamlı inceleme, Jön Türkler hakkında bilinenlerin dışında yepyeni bilgiler sunuyor. Hanioğlu, çalışmasının bu ilk cildini, en anlamlı bölünme anı olarak gördüğü, 1902 İttihat ve Terakki Kongresi’nde bitiriyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nin kuruluşunun da, bu düşüncelerin çok yoğun biçimde tartışıldığı bir okul ortamında olduğunu göreceğiz. Tanrının varlığı üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı ve bu tartışmaların genellikle, biyolojik materyalistlerin zaferiyle sonuçlandığı bu okulun (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne) siyasal muhalefet merkezi olmasının temel nedeni de materyalizmi benimsemelerinden dolayı içinde yaşadıkları toplum değerleri ile korkunç bir çatışmaya düşen bir tipi ortaya çıkartmasıdır. Kuşkusuz bu «tip», batılılaşma sonrası ortaya çıkan «yeni adam» ile benzerlik göstermektedir.
‘Bilim’ ile bir milletin kurtuluşunun nasıl mümkün olabileceği gibi bir sorunsalı, Jön Türklerin iki şekilde işlediklerini görmekteyiz. Bunlardan birincisi, kuşkusuz kendilerine çok uygun düşen bir fikir sistemi ile toplumun açıklanmaya çalışümasıdır. Bu da kendilerine istekleri doğrultusunda bir çerçeve çizen «Sosyal Darwinism»den başka bir düşünce değildir. Genel olarak Darw!nism’in tıbbiyeliler aracılığıyla, Türk aydınları arasında hızlı yayılışını biliyoruz. Biyolojik materyalistlerin, Tıbbiye’ye giren dindar öğrencilere; inançlarmı değiştirmek için ük elde Darwin’in kitaplarını okutmaları bu durumu teyit etmektedir
Bu kimseler, ilk olarak Batılılaşma hareketinin birer izleyicisiydiler.
İkinci olarak, onların nazarında bu hareket toplumda dinin oynadığı rollere bilimin geçirilmesi ile başarıya ulaşabilirdi. Bu görüş ise doğal olarak toplumun bir din-bilim çatışması üzerine kurulu olduğunu varsaymaktaydı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük
Alt başlık:
Cilt 1 1889 - 1902
Baskı tarihi:
Ocak 1989
Sayfa sayısı:
664
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700110
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Araştırmalarında ilk elden kaynakları kullanmaya önem veren Şükrü Hanioğlu’nun titiz arşiv çalışmasıyla ortaya çıkardığı kapsamlı inceleme, Jön Türkler hakkında bilinenlerin dışında yepyeni bilgiler sunuyor. Hanioğlu, çalışmasının bu ilk cildini, en anlamlı bölünme anı olarak gördüğü, 1902 İttihat ve Terakki Kongresi’nde bitiriyor.

Kitap istatistikleri