Birkaç Yazı

·
Okunma
·
Beğeni
·
19
Gösterim
Adı:
Birkaç Yazı
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055657291
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir yayınevi
Bu kitapçıkta yer alan yazılarım, 1976 ile 1980 yılları arasında yayınlanmış olan haftalık Büyük Gazete'den alınmıştır...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Japonya’yı Japonya yapan yazısının çok zor, okullarının mükemmel olmasıdır. Kolay alfabeler ve imlalar geriletir, tembelleştirir.
Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha, İslam ahlakına uygun şekilde örtünen hanımlara çok hürmet ederim. Allı güllü, zilli, boyalı, rengârenk, gökkuşağı, davullu zurnalı, klarnetli, bana bak bana bak diyen şeytanî tesettür modasına karşıyım.
Laikliği bâtıl bir din haline getirdiler. Çoğunluğu oluşturan Müslümanların din, inanç, fikir hürriyetini, demokrasiyi, laikliği bahane ederek çiğnediler. Onların çarpık laiklik anlayışı ve diretmesi evrensel insan haklarına ve hürriyetlerine aykırıdır.
* Laikliği, egemen azınlık vesayet rejimini ayakta tutmak için kullandılar.
* Onlarınki laiklik değil, laikçiliktir, laikçilik holiganlığıdır.
* Laiklik evrensel bir değer değildir.
* Dünyanın en demokrat ülkesi olan, evrensel insan haklarına saygılı ve bağlı bulunan İngiltere’de laiklik yoktur, din ve devlet birliği ve işbirliği vardır.
* Hiçbir rejimin, Müslüman çoğunluğun dinî eğitim verme haklarını çiğnemeye salahiyeti yoktur.
* Laik Fransada devletin desteklediği bağımsız Katolik liseleri ve papaz seminerleri bulunmaktadır.
* Laik Fransada Müslümanların da kendi İslam mektepleri bulunmaktadır.
* İngilterede şu anda 85 Şeriat mahkemesi faaliyet göstermektedir.
* İnsan haklarına saygılı demokrat bir rejim, Müslümanların kıyafetlerine, serpuşlarına karışamaz.
* Japon devleti, Japonların kimonosuna karışmıyor.
* Devlet Müslümanların yazılarına, lisanlarına, alfabelerine karışamaz.
* Şapka yüzünden masum vatandaşların idam edilmesi, mahkemelerde süründürülmesi, zindanlarda çürütülmesi zulümdür, cinayettir, terördür.
* Devlet Müslümanların medreselerine, tekkelerine karışamaz.
* Türk Ceza Kanununun 163’cü maddesi ile yıllar boyunca büyük zulüm, baskı terör yapılmıştır.
* Siyasî rejim veya düzenin ülkenin hâkim dinine cephe alması, onunla savaşması zulümdür, devlete ülkeye halka büyük zarar vermiştir.
* Japonya’da din devlet kavgası olmadı ve Japonya çok ilerledi.
* Din ve devlet iki büyük temel kurum ve değerdir. Barış içinde işbirliği yapmalarından, büyük güç oluşur.
* Hiçbir medenî devletin resmî ideolojisi, kendi özel ...izmi yoktur.
* Resmî ideoloji özelleştirilmelidir. İnanan inansın, inanmayan inanmasın; resmî ideolojiye inanacaksın, onu benimseyeceksin diye baskı ve dayatma yapılmasın.
* Hiçbir medenî ve demokrat ülkede şahıs kültü yoktur ve heykellere perestiş edilmez.
* Yirmi birinci yüzyılda demokrasi ile Sezarizm bağdaşmaz ve uyuşmaz.
* Cumhuriyet bir erdemler rejimidir. Erdem yoksa Cumhuriyet ism ve resmolarak vardır ancak.
* Temel insan haklarının, adaletin olmadığı yerde Cumhuriyet de yoktur.
* Egemen azınlığın çoğunluktan daha eşit olduğu bir ülkede gerçek eşitlik yoktur.
* Türkiye Müslümanları din ve vicdan konusunda en az, İngiliz Müslümanları kadar hür olmalıdır.
* Ayasofya’nın camilikten çıkartılıp müze yapılması Türkiye’nin lehine değil, çok aleyhine olmuştur.
* Bin yıllık yazımızın yasaklanması, onun yerine Latin yazısının getirilmesi, büyük bir kültür kopukluğuna ve ârızasına yol açmış, onulmaz sosyal yaralar meydana getirmiştir.
* Japonlar millî yazılarını değiştirmiş olsalardı, böyle ilerleyip yükselemezlerdi.
* Türkiye’nin yüzde üçünü oluşturan Kriptoların egemen azınlık vesayet rejimi ülkemizi, devletimizi geri bırakmıştır.
* Japonya tarihinde, kimono yüzünden asılan bir Japon vak’ası bulamazsınız.
* İngilterede Cromwell, Fransada Napolyon kültü dayatması yoktur. Seven sever, sevmeyen sevmez.
* Hilafetin kaldırılması İslam âleminin belini kırmıştır.
* Ayasofya konusunda serbest ve hür bir halkoylaması yapılmış olsaydı, Türkiye Müslümanları ulu mabedin müze yapılmasına asla izin vermezlerdi.
* İsviçre Medenî Kanununun tercüme edilip uygulamaya konması büyük bir ayıptır. Türkiye’de millî bir Medenî Kanun yapacak hukukçu mu yoktu?
* Kanunsuz idam hükümleri veren, sanıkların avukat tutamadığı ve Yargıtaya müracaat hakkının bulunmadığı İstiklal Mahkemeleri yüz karasıdır.
* Ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması büyük bir zulümdür.
* Gerçek Ezan okuyanların tutuklanmaları, işkenceye maruz kalmaları, ağır hapis cezaları almaları da büyük bir zulümdür.
* Hitler bir diktatördü ama hiç olmazsa Almanya’yı dünyanın birinci güçlü sanayi ve teknik devleti haline getirmişti.
* Can alıcı soru şudur: Türkiye niçin Ortadoğunun Japonyası olamadı?
* Emperyalist sömürgeci devletlerin Türkiye hakkındaki gizli protokolleri nelerdir?
* 1920’lerin başlarında özel bir yatla Karadeniz Tuna yoluyla kaçırılan 22 ton Osmanlı altını bilahare hangi aileye peşkeş çekilmiştir? (Esther Benbassa’nın kitabında bu altınlardan bahs edilmektedir.)
* Çocukluğunda, Şema Yisrail duasını okumadan önce uyumayan ünlü kişi kimdir?
* Türkiyenin güçlü bir otomotiv, uçak, gemi inşa, elektronik sanayii niçin yoktur? Bunu kimler engellemiş ve kösteklemiştir.
* Japonya ilimlerde fenlerde bir yığın Nobel ödülü kazanmıştır da Türkiye niçin kazanamamıştır?
* Bırakın Japonya’yı, Türkiye niçin Güney Kore kadar bile olamamıştır?
* Şu anda Türkiyenin Kemalist eğitim sistemi, niçin Singapur ve Finlandiya eğitimleri gibi dünya birincisi değil de, liste sonudur. Uluslararası PISA eğitim yarışmasında niçin nal topladık?
* O kurtarıcılar, Türkiye’ye niçin İngiltere’nin Eton koleji ayarında vasıflı bir okul kazandıramadı?
* Ülkenin millî kimliğine, millî kültürüne, dominant dinine cephe alan, onlarla savaşan bir rejim yükseltir mi, batırır mı?
* Ömürleri boyunca hiç ticaret yapmamış birtakım diktatörler nasıl oldu da dünya çapında zenginleştiler, efsanevî servetlere sahip oldular? Bunu kim açıklayacak?
* Fazilet fazilet fazilet... Bilgelik... Yüksek medenî yazılı kültür... İstikamet (doğruluk dürüstlük)... İç barış sosyal mutabakat... Bunlara dayanmayan bir düzen ve sistem iyi değildir, fayda ve hayır getirmez.
* Zenginliğin, fakirlikten daha fazla problemi ve afeti vardır.
* Trilyonlarca dolar sermayesini sanayie ve üretime değil, taşa toprağa betona mobilyaya meskene lüks ve israflı hayata otomobile gömen bir toplumun geleceği parlak olmaz.
* Japonya’dan ibret alalım. Orada devlet ve ülke çok zengin ama halk orta hallidir.
* Yirmi beş seneye kalmaz Avrupa Müslüman olacaktır. Bizim azılı ve agresif İslam ve Müslüman düşmanları o zaman ne yapacaktır?
* Yakın tarihimizdeki yanlışları ve kopuklukları din gibi benimseyenler, saplantılarını ve kuruntularını terk etsinler de; Japonya’dan, Güney Kore’den, Singapur’dan, Almanya’dan, Norveç’ten, Finlandiya’dan ibret alsınlar, ders alsınlar.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Birkaç Yazı
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055657291
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir yayınevi
Bu kitapçıkta yer alan yazılarım, 1976 ile 1980 yılları arasında yayınlanmış olan haftalık Büyük Gazete'den alınmıştır...

Kitap istatistikleri