Cemal Paşa Suriye'de (Birinci Dünya Savaşı Yılları)

·
Okunma
·
Beğeni
·
49
Gösterim
Adı:
Cemal Paşa Suriye'de
Alt başlık:
Birinci Dünya Savaşı Yılları
Baskı tarihi:
Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
464
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057635624
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
KRONİK
CEMAL PAŞA’NIN SURİYE’DEKİ FAALİYETLERİ:BİR İMPARATORLUĞUN ALACAKARANLIĞI…“Türk yakın tarih araştırmacılığının son dönemlerdeki en başarılı çalışmalarından birisi olan M. Talha Çiçek’in kitabı şüphesiz bu konu üzerine yeni ufuklar açmaktadır. Bu aydınlatıcı çalışmada, İttihad ve Terakki ile Arap milliyetçileri arasındaki ilişkinin en önemli ve sorunlu evresi olan 1914-1917 dönemi, öncesi ve sonrasının da değerlendirildiği geniş bir bağlamda ele alınmaktadır. Akademisyenlerin daha az kullandığı Alman, Avusturya ve Türk Tarih Kurumu Arşivleri’nin de dahil olduğu Türk arşivlerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu eser, konu hakkında milliyetçi tarihçilik çalışmaları ve ağırlıklı olarak İngiliz belgelerine dayanan kitapların sağlayamadıkları bir derinlik sunmakta ve olayları geniş bir bağlam içinde anlamamızı mümkün kılmaktadır.”
M. Şükrü Hanioğlu, Princeton Üniversitesi
Osmanlı Devlet adamları Birinci Dünya Savaşı’nı, imparatorluğu büyük güçlerin nüfuz alanından çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Cemal Paşa’nın ifadesiyle, İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinin amacı, “ya onurlu bir millet olarak yaşamak, ya da tarih sahnesinden şereflice çekilmek”ti. Osmanlı İmparatorluğu, İttihatçı siyasal fikirler doğrultusunda devletin “tam bağımsızlığı”nı sağlamak ve istenmeyen “unsurlardan” kurtulmak için yeni bir askerî ve siyasi seferberlik dönemine girerken birçok yeni politika da bu çerçevede uygulamaya konuldu. İttihat ve Terakki’nin en önemli liderlerinden Bahriye Nazırı Cemal Paşa, bu politikaları uygulamak maksadıyla, Suriye’ye Dördüncü Ordu Kumandanı olarak atandı. Suriye’de hem sivil hem de askerî bürokrasinin başı olarak görev yapacaktı. Dolayısıyla pratikte hem bir ordu kumandanı hem de geniş yetkileri olan bir genel valiydi. Ali Fuad Erden’in ifadesiyle Paşa, Suriye’nin “taçsız kralı”yd
Cemal Paşa’nın görev süresi esnasında ulaşmak için büyük çaba sarf ettiği bir başka önemli hedef “Suriye’de asayiş ve emniyet-i dâhiliyeyi te’min” idi. Bu doğrultuda, Osmanlı modern devletinin İttihatçı dünya görüşü doğrultusunda yeniden inşa edilmesi için büyük çaba sarf etti. Bu sayede Suriye halkları üzerinde devletin doğrudan kontrolü güçlenecek, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin nüfuzu zayıflayacak ve Osmanlı imajı düzeltilecekti. M. Talha Çiçek’in Osmanlı, İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya ve Arap kaynaklarından hareketle hazırladığı elinizdeki çalışma, Cemal Paşa’nın Suriye’deki bütün faaliyetlerini ele alırken, bir imparatorluğun alacakaranlığında neler yapmış olduğunu da ortaya sermiş oluyor.“Cemal Paşa Suriye’de: Birinci Dünya Savaşı Yılları”, soluk soluğa okunacak bir başucu eseri.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Cemal, Suriye'deki Hristiyan topluluklar üzerindeki Batı nüfuzunu ortadan kaldırmak için ruhban sınıfını Osmanlılaştırmaya ve böylece devletin gücünü Hristiyan nüfusa kabul ettirmeye çalışmıştır."
M. Talha Çiçek
Sayfa 157 - Kronik Kitap
"Osmanlı Devleti'nin Suriye üzerindeki otoritesini pekiştirme politikasının bir parçası olarak, yabancı devletlerin nüfuzuna karşı mücadele, Cemal Paşa'nın Suriye'deki politikasının en önemli ayaklarından birini oluşturuyordu."
M. Talha Çiçek
Sayfa 233 - Kronik Kitap
"Cemal Paşa'nın bugünün Lübnan, Filistin ve Ürdün'ünü de içine alan Osmanlı Suriye'sindeki idareciliği, Suriyeli Osmanlı vatandaşlarının tam anlamıyla kontrol edebilen modern bir devlet oluşturmaya yönelik bir çabaydı."
M. Talha Çiçek
Sayfa 50 - Kronik Kitap
"II.Mahmud ile imparatorluk sathında başlatılmış olan ayanların ortadan kaldırılması siyaseti Suriye'de, Cemal Paşa tarafından tamamlanmıştır."
M. Talha Çiçek
Sayfa 107 - Kronik Kitap
"Cemal'in Suriye'deki varlığı o kadar rahatsız ediciydi ki, 1916 yılı sonunda İstanbul'u ziyaret ettiğinde yerel seçkinler merkezî hükûmete telgraflar göndererek Cemal'in geri dönüşünün engellenmesini istediler."
M. Talha Çiçek
Sayfa 106 - Kronik Kitap
"Cemal Paşa Arapçıları, Arap uyanışının öncülüğünü yaptıkları için değil, adem-i nerkeziyet savunuculuğu yapıp Avrupalı devletlerle irtibatlı olduklarını düşündüğü için idam edip Anadolu'ya sürgüne göndermiştir."
M. Talha Çiçek
Sayfa 89 - Kronik Kitap
"Devletin, vatandaşları üzerinde tam otorite sahibi olması gerektiğine inanan bir İttihatçı olarak, Cemal'in Siyonizm'e muhalefeti, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan milliyetçi bir harekete karşı çıkmaktan başka bir şey değildi."
M. Talha Çiçek
Sayfa 137 - Kronik Kitap

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Cemal Paşa Suriye'de
Alt başlık:
Birinci Dünya Savaşı Yılları
Baskı tarihi:
Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
464
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057635624
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
KRONİK
CEMAL PAŞA’NIN SURİYE’DEKİ FAALİYETLERİ:BİR İMPARATORLUĞUN ALACAKARANLIĞI…“Türk yakın tarih araştırmacılığının son dönemlerdeki en başarılı çalışmalarından birisi olan M. Talha Çiçek’in kitabı şüphesiz bu konu üzerine yeni ufuklar açmaktadır. Bu aydınlatıcı çalışmada, İttihad ve Terakki ile Arap milliyetçileri arasındaki ilişkinin en önemli ve sorunlu evresi olan 1914-1917 dönemi, öncesi ve sonrasının da değerlendirildiği geniş bir bağlamda ele alınmaktadır. Akademisyenlerin daha az kullandığı Alman, Avusturya ve Türk Tarih Kurumu Arşivleri’nin de dahil olduğu Türk arşivlerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu eser, konu hakkında milliyetçi tarihçilik çalışmaları ve ağırlıklı olarak İngiliz belgelerine dayanan kitapların sağlayamadıkları bir derinlik sunmakta ve olayları geniş bir bağlam içinde anlamamızı mümkün kılmaktadır.”
M. Şükrü Hanioğlu, Princeton Üniversitesi
Osmanlı Devlet adamları Birinci Dünya Savaşı’nı, imparatorluğu büyük güçlerin nüfuz alanından çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Cemal Paşa’nın ifadesiyle, İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinin amacı, “ya onurlu bir millet olarak yaşamak, ya da tarih sahnesinden şereflice çekilmek”ti. Osmanlı İmparatorluğu, İttihatçı siyasal fikirler doğrultusunda devletin “tam bağımsızlığı”nı sağlamak ve istenmeyen “unsurlardan” kurtulmak için yeni bir askerî ve siyasi seferberlik dönemine girerken birçok yeni politika da bu çerçevede uygulamaya konuldu. İttihat ve Terakki’nin en önemli liderlerinden Bahriye Nazırı Cemal Paşa, bu politikaları uygulamak maksadıyla, Suriye’ye Dördüncü Ordu Kumandanı olarak atandı. Suriye’de hem sivil hem de askerî bürokrasinin başı olarak görev yapacaktı. Dolayısıyla pratikte hem bir ordu kumandanı hem de geniş yetkileri olan bir genel valiydi. Ali Fuad Erden’in ifadesiyle Paşa, Suriye’nin “taçsız kralı”yd
Cemal Paşa’nın görev süresi esnasında ulaşmak için büyük çaba sarf ettiği bir başka önemli hedef “Suriye’de asayiş ve emniyet-i dâhiliyeyi te’min” idi. Bu doğrultuda, Osmanlı modern devletinin İttihatçı dünya görüşü doğrultusunda yeniden inşa edilmesi için büyük çaba sarf etti. Bu sayede Suriye halkları üzerinde devletin doğrudan kontrolü güçlenecek, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin nüfuzu zayıflayacak ve Osmanlı imajı düzeltilecekti. M. Talha Çiçek’in Osmanlı, İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya ve Arap kaynaklarından hareketle hazırladığı elinizdeki çalışma, Cemal Paşa’nın Suriye’deki bütün faaliyetlerini ele alırken, bir imparatorluğun alacakaranlığında neler yapmış olduğunu da ortaya sermiş oluyor.“Cemal Paşa Suriye’de: Birinci Dünya Savaşı Yılları”, soluk soluğa okunacak bir başucu eseri.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Emre Yumuş
  • Oguzhan Ugur
  • Ömür Berat ÇALIK
  • Mertcan Gürkan
  • Aybala Hatun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0