İdris Peygamber Şeyhi Ekber İbn Arabi’de İdris Peygamber Semavi Kutub-Hakimlerin Piri

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
126 gösterim
Bu kitapta tasavvufun büyük üstadlarından Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin gözüyle İdrîs Peygamber konusu çalışılmıştır.

Evrensel kimliği ile dâimâ gündemde kalan, âriflerin ilki Hz. İdrîs’in nebevî şahsiyeti ile ilgili Şeyh-i Ekber neler söyledi? İdrîs peygamberin metafizik hakîkatini nasıl değerlendirdi? Hz. İdrîs’in tenzîhi bağlamında İbnü’l-Arabî’nin “tenzîh ve teşbîh” hakkında görüşleri nelerdir? Onun semâya yükselişine nasıl bir yorum getirdi? Hz. İdrîs hayatta mı? İdrîs peygamber ile özdeşleştirilen şahsiyetler konusunda İbnü’l-Arabî’nin görüşleri nelerdir?

Mânevî kozmolojide Hz. İdrîs’in Güneş feleği ile irtibâtı nasıl anlaşılmalıdır? Hak yolcusuna İdrîs peygamberden kalan mîrâs nedir? Gönül âleminde İdrîsî kemâle nasıl ulaşılır? Elinizdeki eser bu sorulara ve Hz. İdrîs ile ilgili pek çok konuya ışık tutacaktır.
Ekrem Özkara 
08 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Kitap'ta İdris'i de an,hakikaten o,sıddık bir nebi idi.Biz onu yüce bir mekana yükselttik.( Meryem:56-57)
Bu kitapta tasavvufun büyük üstadlarından Muhyiddin İbnül -Arabi'nin gözüyle İdris Peygamber konusu -semaya yükselmesi vs.- anlatılmış.
Kitabın üçte bir bölümü dipnotlara ayrılmış.Bu kitabı ben sadece bu
konuda -tasavvufi- inceleme ve araştırma yapacak kişilere tavsiye edebilirim.
İyi okumalar.