Kesintisiz Devrim 1

9,0/10  (1 Oy) · 
11 okunma  · 
2 beğeni  · 
555 gösterim
"Marksizm son derece derinliği olan, son derece karmaşık bir doktrindir." Marksizm sürekli olarak, hayatın yeni gerçekleri karşısında derinleşip, zenginleşen, kendi kendini aşan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafızlar değil, muhtevadır. Marksizmde değişmeyen tek şey, Lenin'in deyişiyle onun yaşayan ruhu olan diyalektik metottur. Diyalektiğin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramları dikkate alınmazsa, Marks ve Engels'e göre Lenin'in, Lenin ve Stalin'e göre Mao Tse-Tung'un ve Mao'ya göre de emperyalizmin III. bunalım döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek mümkündür."
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  86
 • ISBN:
  6054087013
 • Yayınevi:
  İlkeriş Yayınları
 • Kitabın Türü:
mehmet pak 
10 Haz 2016 · Kitabı okudu · 4 günde · Puan vermedi

Marx ve Engels 'in Fransa devrimi döneminde mevcut şartlar ve koşullar doğrultusunda yazıları ve eylemleri incelenmiştir. Kapitalist sistemden emperyalizme geçiş sürecinde Lenin 'in tezleri devrim teorilerinin mevcut koşullar ve zaman içerisinde değişebileceğini , koşullara göre taktiklerin şekillenebileceği karşılaştırmalar ile anlaşılır bir şekilde anlatılmıştır.Küçük burjuva devrimi ile proleter devrim arasındaki bağlar , işçi ,köylü birleşimi küçük burjuva ve proletarya birliğinde iktidarın nasıl şekillenebileceğinin sırları ve bu birleşimlere Marx 'ın Engels 'in Stalin 'in Mao 'nun bakış açıları ve zafere giden yolda ki geçiş aşamaları 85 sayfalık kitaba sığdırılmıştır.Benim kitabı dördüncü okuyuşum , alt yapısı olmayan arkadaşların bu kitaba dokunmamaları gerekir. Aksi takdirde kitap içinden çıkılmaz bir hal alır.

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!
Mahir çayan

Kitaptan 12 Alıntı

Hasan Tok 
30 Ağu 17:33 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir.

Kesintisiz Devrim 1, Mahir ÇayanKesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan
Hasan Tok 
30 Ağu 16:10 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ekonomisini olağanüstü derecede militarize etmiş olan Yankee emperyalizmi, bu durumun doğal sonucu olarak, dünya çapında saldırganlığını, kudurganlığını korkunç bir seviyede artırmış, Pentagon bir yandan CIA’nın komploları ile sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde temsili demokrasileri bile rafa kaldırtarak, militarist rejimlerin kurulmasını sağlarken, öte yandan, milli kurtuluş savaşlarının yürütüldüğü ülkeleri cehenneme çevirmek için bütün güçlerini seferber etmiştir.

Kesintisiz Devrim 1, Mahir ÇayanKesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan
mehmet pak 
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Politik devrim , sosyal devrimin zorunlu bir aşamasıdır.

Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 18 - İlk Eriş Yayınları)Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 18 - İlk Eriş Yayınları)
mehmet pak 
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Politik devrimin sosyal dönüşümü sağlayabilmesi için ,yani sosyal bir devrim olabilmesi için , bir yandan tarihsel koşulların ,ekonomik ve sosyal yapının yeterli olması , öte yandan da halk kitlelerinin bilinç ve örgütlenme seviyelerinin yüksek olması gerekir.

Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 18 - İlk Eriş Yayınları)Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 18 - İlk Eriş Yayınları)
mehmet pak 
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Emperyalizmin neden can çekişen kapitalizm olduğu ,sosyalizme geçit teşkil ettiği kolayca anlaşılabilir ; kapitalizmden doğup gelişen tekel , artık kapitalizmin ölümüdür. Ve onun sosyalizme geçişinin başlangıcıdır.
Lenin

Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 48 - İlk Eriş Yayınları)Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 48 - İlk Eriş Yayınları)
mehmet pak 
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Devrim teorisinde , ihtilalci insiyatif ile ekonomik ve sosyal determinizm arasındaki ilişki ve çelişkiyi ,Marx şu şekilde ortaya koymaktadır :
'' Kişiler kendi tarihlerini , kendileri yaparlar ; fakat keyiflerine göre , kendileri tarafından seçilmiş koşullarda değilde geçmişin doğrudan doğruya verdiği ve miras bıraktığı koşullarda olur bu ''
( Lois banaparten 'in darbesi ,s 21 )

Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 19 - İlk Eriş Yayınları)Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 19 - İlk Eriş Yayınları)
mehmet pak 
08 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Marx ve Engels 'e göre göre politik devrim , politik iktidarın o tarihsel süreç içinde daha ilerici bir yönetime , mevcut gerici iktidarın alaşağı edilerek geçmesidir. Bir hareketin politik devrim olabilmesi için halk kitlelerinin , en azından önemli bir kesiminin iktidara yönelik mücadelesinin olması şarttır. Ancak kitlelerin ayaklanması sonucu iktidarın devrimci ellere geçmesi halinde politik devrimden söz edilebilir. ( halk siyasi bir kavramdır. İçinde bulunulan aşamaya göre bir araya gelen , çıkarları mevcut hakim sınıflara karşı olan sınıfların kompozisyonudur. )

Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 14 - İlk Eriş Yayınları)Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan (Sayfa 14 - İlk Eriş Yayınları)
2 /