Adı:
Pagan Eğitimler
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
94
ISBN:
9786058825628
Çeviri:
Atakan Karakış
Yayınevi:
MonoKL
Deleuze ve Guattari ile birlikte arzu felsefelerinin en önde gelen temsilcisi Lyotard’ın bu kitabı düşünürün başyapıtları "Libidinal Ekonomi" ile "Anlaşmazlık" arasında bir geçiş dönemini ortaya koyar. Dilsel çözümlemenin özgün bir uygulamasının yönettiği felsefi diyalog biçimindeki metinde Lyotard hem kapitalist anlatı rejiminin hem de toplumcu esinli söylemlerin bir çeşit yapısökümünü sunmaktadır. Lyotard’ın felsefi saldırısının hedefi, her türden dogmatik söz alış ve iktidar dayanışmasıdır. Lyotard’ın "pagan"dan anladığı ise, tam da bu dogmatizme ve iktidara bağlı olmayan ve ona direnen, tektanrıcılık modeline göre biçimlenmiş her çeşit "tekçiliğin" karşısında duran söyleme tarzlarıdır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
-Paganlar tepkiselliği bilmiyor mu?
- Biliyorlar bilmesine, ama bundan ödleri patlıyor, çünkü onları başarısızlığa mahkûm ediyor. Karşılık vermekle yetinen Arakne'nin başına gelenleri dinleyin. Pallas'a gergef şlemede meydan okur. Tanrıça da onun meydan okumasına karşılk verir ve dokuma tezgâhı üstüne, tanrıların fazla becerikli ölümlüleri ceza olarak çarptırdıkları dönüşümlerin zengin tablosunu nakşeder. Arakne de geri kalmaz bir o kadar parlaklıkla tanrıların sıkılıp utanmadan insanları tutkulsrına kurban etmek için girdikleri kılıkları işler. İki tablo eşdeğerdedir: ama iki gergef değil. Yalancısınız, der tanrılara Lidyalınınki; biz daha güçlüyüz diye doğrular tanrıçanınki. Ve dengini bulmuş olmaktan deliye dönen tanrıça rakibini örümceğe (araignée) dönüştürür, gergefinin motifine yeni bir bölüm daha ekleyerek. Arakne'ninki kötü mücadeledir, salt tepkisel: Pallas'la aynı argümanı çıkarır karşısına (yani dönüşümleri), suçlar, anlatının konusunu kaydırmaz, ayartmaz. Kendini ayartılmaya bırakması daha bilgece olurdu.
Jean François Lyotard
Sayfa 51 - MonoKL Yayınları
-Peki ya moda?
- Bunun bu durumda uygun bir kategori olduğuna inanıyor musunuz? En iyisi de en beteri de moda olabileceği gibi olmayabilir de. Sokrates ve Protagoras, başarılarını gülünç bir hayranlığa bağlayan Aristophanes'in hedefi olmuşlardır. Ülkenizin entelektüel tarihi güncel örnek ve karşı-örneklerle dolup taşıyor. Eğer modalara çatıyorsanız, bunun nedeni, önemli olanın her zaman ve tanımı itibariyle kamunun gözünden kaçtığına, büyük düşüncelerin, gelenekler içinde olmadığı zaman sadece karanlıkta üretilebileceğine inanmanızdır kapris anlarının karşısına, acı çeken aklın bir Odysseia'sını koyuyorsunuz. Bu parçalara ayırma eylemi (découpaage), tarihte doğru Tutku'su için sürüp giden bir dindarlığın sonucu. Ama günümüzün moda dalgalarında, her şey geçer, en iyi de nefret edilesi olan da. Tek yargıç, bu konuda verilecek yargıdır, ister gösterişsiz ister parlak olsun, görünüşlerdeki hiçbir işaret ona rehberlik edemez. Dolayısıyla düşünürlerimizi içler acısı olarak yargılayabiliriz ancak bu yüzden ünlü olduklarını da ileri süremeyiz.
Jean François Lyotard
Sayfa 14 - MonoKL Yayınları
...Pagus kasabaların sınırlarındaki hudut bölgesine deniyordu. Pagus ülke yarattı. Heim ya da home [ev], yurt (habitat), barınak değil de sırası boyunca ülkenin görüldüğü şu baladların ufukları olan, illa da ilkel/kültürsüz (inculte) olmayan yöreler, bucaklar. Orada kendi evinizde değilsinizdir. Orada hakikati keşfetmek beklenmez, dönüşümlere, yalanlara, kıskançlıklara, öfkelere maruz dönüşümlerle, yalanlarla, kıskançlıklarla öfkelerle karşı karşıya çok sayıda kendiliklere rastlanır: duyumlu/duygulu (passible) tanrılar.
Jean François Lyotard
Sayfa 46 - MonoKL Yayınları
Gorgias, trajik sanatta, ayartmanın ayartmamaktan daha doğru ve ayartılmanın ayartılmamaktan daha bilgece olduğunu söylüyordu. Ayartmaya/baştan çıkarmaya (séduire), apatân (aldatma) denir. Adaletin (ve doğruluğun) en başta, sözü bir sanat gibi işlemekten ibaret lduğu, hakikate dair söylevin duyulmadık bir kabalık olduğu bir dünya hayal edin. Gorgias'ın yanlışı ne ister? Haklı olmak mı? Bu tüm pagusu güldürür. Yeni konuşma tarzını [ki bu söz sanatlarının son geleni, diğerleri arasında bir edebi tür ve ancak Beyefendiler nezdinde kabul görmüş bir tür kurnazlıktır (stratagéeme)], teoriyi değerli göstermek ve sınırlara dair bilinenleri unutturmak içim Paris Okulları'na gitsin. Ve Gorgias'a göre kaçık alıcı, dinleyici, bakın o aldatılmak istemez, o da gerçeği ister, tuzaksız sözcükleri, içtercümesi yapılmış (intranscrite) düşünceleri; ve ideolojide gözden düşer ve yapmacığı (feinte) tespit ettiğini sandığı söylemleri alacalar: bir kadındüşmanı (misogyne) ve bir misonthére olan bu insandüşmanındaki (misanthrope) şu bilgelik eksikliğine bir bakın hele!
Jean François Lyotard
Sayfa 47 - MonoKL Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Pagan Eğitimler
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
94
ISBN:
9786058825628
Çeviri:
Atakan Karakış
Yayınevi:
MonoKL
Deleuze ve Guattari ile birlikte arzu felsefelerinin en önde gelen temsilcisi Lyotard’ın bu kitabı düşünürün başyapıtları "Libidinal Ekonomi" ile "Anlaşmazlık" arasında bir geçiş dönemini ortaya koyar. Dilsel çözümlemenin özgün bir uygulamasının yönettiği felsefi diyalog biçimindeki metinde Lyotard hem kapitalist anlatı rejiminin hem de toplumcu esinli söylemlerin bir çeşit yapısökümünü sunmaktadır. Lyotard’ın felsefi saldırısının hedefi, her türden dogmatik söz alış ve iktidar dayanışmasıdır. Lyotard’ın "pagan"dan anladığı ise, tam da bu dogmatizme ve iktidara bağlı olmayan ve ona direnen, tektanrıcılık modeline göre biçimlenmiş her çeşit "tekçiliğin" karşısında duran söyleme tarzlarıdır.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • ismail
  • Atakan Karakış

Kitap istatistikleri