Adı:
Redd'ül - Muhtar
Alt başlık:
18 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Nisan 2012
Sayfa sayısı:
9750
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Çeviri:
Derleyenler: Ahmed Davudoğlu, Mazhar Taşkesenlioğlu, Mehmet Savaş
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Şamil Yayınları İstanbul
Bu eser İBN ‘ÂBİDÎN nâmıyla meşhûr üç kitâbdan müteşekkildir. Bunların birincisi metin, ikincisi şerh, üçüncüsü hâşiye’dir. Metin, Şeyhü'l-İslâm Muhammed bin Abdullah Timurtâşî’ye âid olup Tenvîrü'l-Ebsâr adını taşımaktadır. Şerh, Muhammed ‘Alâaddîn bin Alî el-Haskefî’nin eseri ed-Dürrü'l-Muhtâr, hâşiye de İbn ‘Âbidîn Muhammed Emin’in yazdığı Reddü'l-Muhtâr ‘Ale'd-Dürrü'l-Muhtâr Şerhi Tenvîrü'l-Ebsâr’dır.

İbn ‘Âbidîn, bütün fıkıh kitâblarının özeti mesâbesindedir. Fukahâ tarafından üzerinde söz edilmiş hiçbir mes'ele yoktur ki, İbn ‘Âbidîn o sözlerin hülâsasını ve kabûle en şâyân olanını zikretmesin. Son devrin Osmanlı ulemâsı, İbn ‘Âbidîn’den başka fıkıh kitâbı aramaya lüzûm göstermezlerdi.

Kur'ân ve hadîs ilminden süzülmüş fıkıh kitâbıdır.
Fıkıh dalında müstesnâ bir yeri olup kaynak kitâbların en sonuncusu ve en içeriklisidir.
Son asırda kaleme alındığı için günümüz mes'elelerine çözüm getirmektir.
Hanefî fıkhının, ibâdet, muâmele ve ukûbâtını ele almıştır.
Yıllarca Şeyhü'l-İslâm, kâdı, müftü ve ulemâya rehberlik etmiştir.
İbn Âbidîn kitâbı, âlimlerin eserlerinde hep kaynak olarak sunulmuştur.
İbn Âbidîn, Hanefî fıkhında ki mes'eleleri en pratik ve en geniş yoldan ele alır.
Reddül Muhtar Mustenbata ilimler içerisindeki fıkıh ilminin en önemli eserlerindendir. Kaynak teşkil eden fıkıh kitapları arasında muhtaviyatı en geniş olanı ve sonuncusudur. Diğer kaynaklara göre daha geç dönemde yazılmış olması daha güncel meseleleri de içermesi anlamına gelmektedir. Hatta günümüz meselelerini izah eden tek fıkıh -kaynak eserler arasında- kitabıdır. Bu da eserin okunma sebeplerini arttırıcı sebeplerdendir.

Eser, hanefi fıkhı üzere tertiplenmiştir. Malumunuz İbn-i Abidin, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavilleri ile içtihat etmiş birisidir. Bu sebeple, içerik İmam-ı Azam'ın izahlarının anlaşılması açısından da kıymetli bir yere sahiptir.

Eser, özellikle fıkıhla ilgilenenler başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkesin olmazsa olmazları arasındadır. Bu kişilerin içerisinde eski dönem kadı, şeyhülislam ve müderrisleri de vardır ki pek çok konuda esere müraacat etmişler, rehber edinmişler, fıkhı meselelerde kaynak olarak görmüşlerdir.

Eserin Türkçeye çevrilmesinde büyük emek veren sayın Ahmed Davudoğlu'nu da burada anmadan edemeyeceğim. Kendisi çok büyük bir ehli sünnet alimi olup, bu eseri dilimize kazandırması sebebiyle kendisine minnetdarlığımı iletmek isterim. Allah kendisine rahmet etsin.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Redd'ül - Muhtar
Alt başlık:
18 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Nisan 2012
Sayfa sayısı:
9750
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Çeviri:
Derleyenler: Ahmed Davudoğlu, Mazhar Taşkesenlioğlu, Mehmet Savaş
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Şamil Yayınları İstanbul
Bu eser İBN ‘ÂBİDÎN nâmıyla meşhûr üç kitâbdan müteşekkildir. Bunların birincisi metin, ikincisi şerh, üçüncüsü hâşiye’dir. Metin, Şeyhü'l-İslâm Muhammed bin Abdullah Timurtâşî’ye âid olup Tenvîrü'l-Ebsâr adını taşımaktadır. Şerh, Muhammed ‘Alâaddîn bin Alî el-Haskefî’nin eseri ed-Dürrü'l-Muhtâr, hâşiye de İbn ‘Âbidîn Muhammed Emin’in yazdığı Reddü'l-Muhtâr ‘Ale'd-Dürrü'l-Muhtâr Şerhi Tenvîrü'l-Ebsâr’dır.

İbn ‘Âbidîn, bütün fıkıh kitâblarının özeti mesâbesindedir. Fukahâ tarafından üzerinde söz edilmiş hiçbir mes'ele yoktur ki, İbn ‘Âbidîn o sözlerin hülâsasını ve kabûle en şâyân olanını zikretmesin. Son devrin Osmanlı ulemâsı, İbn ‘Âbidîn’den başka fıkıh kitâbı aramaya lüzûm göstermezlerdi.

Kur'ân ve hadîs ilminden süzülmüş fıkıh kitâbıdır.
Fıkıh dalında müstesnâ bir yeri olup kaynak kitâbların en sonuncusu ve en içeriklisidir.
Son asırda kaleme alındığı için günümüz mes'elelerine çözüm getirmektir.
Hanefî fıkhının, ibâdet, muâmele ve ukûbâtını ele almıştır.
Yıllarca Şeyhü'l-İslâm, kâdı, müftü ve ulemâya rehberlik etmiştir.
İbn Âbidîn kitâbı, âlimlerin eserlerinde hep kaynak olarak sunulmuştur.
İbn Âbidîn, Hanefî fıkhında ki mes'eleleri en pratik ve en geniş yoldan ele alır.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Çöl Sufisi
  • Gökhan Aktaş

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0