Adı:
Şah Beyitler
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
279
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754374937
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken
Baskılar:
Şah Beyitler
Şah Beyitler
İlm kesbiyle pâye-i rif'at Arzû-yi muhâl imiş ancak Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl u kal imiş ancak *** Sanma kim bülbül açar uçmağa bâl ü perini Gül yakıp anı savurmuş göğe hâkisterini *** Gamından şem tek yandım sâbâdan sorma ahvâlim Bu ahvâli şeb-i hicrân benimle yâr olandan sor *** Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Giryem, kıldı füzûn eşkimi hûn etti felek Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek
(Tanıtım Yazısından)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Yokmuş bir âha ey gül-i rânâ tahammülün
Bağrın ne yakdın âteş-i hasretle bülbülüm"

Ey müstesna gül, madem ki bir tek aha bile tahammülün yoktu, bülbülün bağrını niye ateşlere yaktın?
Aşk bir şem-i ilâhîdir benim pervânesi
Şevk bir zincirdir gönlüm anın divânesi

Aşk,ilahi bir mumdur-ışıktır-ben de onun pervanesiyim.Şevk ise bir zincirdir ki gönlüm onun divanesidir.
"Dilde gam var şimdilik sen gelme lûtf et ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne"

Ey mutluluk, gönlümde şu an gam var, sen lûtf et gelme. Çünkü bir evde misafir üstüne misafir olmaz.
"Efsûn-ı niyâhından sahalara düşmüşsün
Divâne misin ey dil benden haberin yok mu"

Ey gönül, onun bakışında ki büyü yüzünden çöllere düşmüşsün. Deli misin sen, benden -benim halimden- haberin yok mu?
"Getirdin ey dil-i âvâre sîneye bir bir
Ne denli gussa vü gam varsa âşinâ diyerek"

Ey âvâre gönül, ne kadar sıkıntı ve keder varsa hepsini dostumuz ve yakınımızdır diye sinemize getirdin.
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

Boyu bir gül fidanını andıran o güzel, bir kırmızı şala bürünüp yürüsün de şalının ucu arkasından gönlüm gibi sürünsün
kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at;
mazarratül, mazarratül, mazarratül mazarrat.
beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at;
faidattün, faidattün, faidattün faidat.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şah Beyitler
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
279
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754374937
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken
Baskılar:
Şah Beyitler
Şah Beyitler
İlm kesbiyle pâye-i rif'at Arzû-yi muhâl imiş ancak Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl u kal imiş ancak *** Sanma kim bülbül açar uçmağa bâl ü perini Gül yakıp anı savurmuş göğe hâkisterini *** Gamından şem tek yandım sâbâdan sorma ahvâlim Bu ahvâli şeb-i hicrân benimle yâr olandan sor *** Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Giryem, kıldı füzûn eşkimi hûn etti felek Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek
(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Ali Erdem
  • AryaNika
  • ŞEYMA
  • fuzun
  • Hamit Pala
  • YahYAsiR Koca

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (2)
8
%25 (1)
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0