Seçme Eserler 1

·
Okunma
·
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Seçme Eserler 1
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
466
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799753433050
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Seçme Eserler'in bu basımı Mao Zedung'un Çin devriminin çeşitli dönemlerinde kaleme aldığı önemli yazıları içeriyor. Bugüne kadar çeşitli yerlerde Mao Zedung'un eserlerinin birçok Çince basımı çıktı. Ancak bunların hiç biri yazarın kendisi tarafından gözden geçirilmemişti; rasgele bir düzen içinde basılmışlardı metinde yanlışlar vardı ve bazı önemli yazılar alınmamıştı. Elinizdeki basımın içeriği zaman sırasına ve 1921'de kuruluşundan bu yana Çin Komünist Partis'nin tarihindeki önemli dönemlere göre düzenlenmiştir. Ayrıca daha önceki basımlarda bulunmayan bazı önemli yazılar bu basıma alınmıştır. Yazar bütün yazıları okumuş bazı anlatım değişiklikleri yapmış ve yer yer metni gözden geçirmiştir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“Marksistler her şeyden önce insanın üretimdeki faaliyetini en temel pratik faaliyet olarak, insanın bütün diğer faaliyetlerinin belirleyicisi olarak görürler.”
, İkinci Enternasyonal'in emek ile sermaye arasında işbirliği öğretisi bütün bir sınıfa ve bütün bir devrime ihanetle sonuçlanmıştı. Çin'de Cen Du-siu da, Çang Kuo-tao da teslimiyetçiydiler; teslimiyetçiliğe şiddetle karşı çıkılmalıdır. Müttefiklerimiz ya da düşmanlarımızla olan ilişkilerimizde tavizler verirken, geriye çekilirken, savunmaya geçer ve ilerlememizi durdururken, bunları daima tüm devrimci siyasetimizin bir parçası, genel devrimci çizginin kaçınılmaz bir halkası, dolambaçlı yolda yapılan bir dönüş olarak görmeliyiz. Tek kelimeyle bunlar olumludur.
Kapitalist toplumun emperyalist aşamasında, savaşlar görülmemiş bir insafsızlıkla büyük bir genişliğe ulaşmıştır.
Faşizm ve emperyalizm, savaşı sürdürmek ister, ama biz, savaşa, pek uzak olmayan bir gelecekte son vermek isteriz. İnsanlığın büyük çoğunluğu, bu amaç için, elinden geleni yapmalıdır
Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in teorisi evrenseldir. Biz bu teoriyi bir doğma olarak değil, bir eylem kılavuzu olarak görmeliyiz. Bu teoriyi sadece bir takım deyimler ve terimler öğrenmek için değil, Marksizm-Leninizmi bir devrim bilimi olarak öğrenmek için incelemeliyiz. Bu, sadece Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in, gerçek hayatı ve devrimci tecrübeleri etraflı bir şekilde inceleyerek elde ettikleri genel kanunları kavramak meselesi değil, onların meseleleri incelerken ve çözerken uyguladıkları yöntemi ve bakış açısını öğrenmek meselesidir.

Mao Zedonk- Seçme Eeserler -ıı
Burada, maceracılığın kapalı-kapıcılıkla olan ilişkisi, ya da olaylar daha da geliştiği zaman maceracılığın doğuracağı muhtemel tehlikeler üzerinde durmayacağım. Bunu ileride ele alabiliriz. Şu an için, birleşik cephe taktiğiyle kapalı-kapı taktiğinin birbirine taban tabana karşıt olduğunu açıklamakla yetineceğim. Birleşik cephe taktiği, düşmanı kuşatmak ve yok etmek amacıyla büyük kuvvetleri seferber etmeyi gerektirir. Kapalı-kapıcılık ise büyük bir düşmana karşı tek başına umutsuzca savaşmak anlamına gelir. Birleşik cephe taktiğinin savunucuları, eğer geniş bir devrimci milli birleşik cephe kurma olasılığının doğru bir değerlendirmesini yapacaksak, Japon emperyalizminin Çin'i bir sömürge haline getirmek çabalan sonucunda Çin'deki devrimci ve karşı-devrimci güçlerin mevzilenmesinde ortaya çıkabilecek değişikliklerin de doğru bir değerlendirmesini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Japon ve Çin karşı-devrimci güçlerinin ve Çin'in devrimci güçlerinin kuvvetli ve zayıf noktalarının doğru bir değerlendirmesini yapmadan geniş bir devrimci millî birleşik cephe örgütleme gereğini tam olarak kavrayanlayız; kapalı-kapıcılığı yıkmak yolunda kararlı adımlar atamayız; milyonlarca halkı ve devrime yakınlık duyabilecek bütün orduları baş hedefimize, yani Japon emperyalizmi ve onların uşakları olan Çinli hainlere vurabilmek amacıyla örgütleyip seferber etmede birleşik cepheyi bir araç olarak kullanamayız; ve bu taktik silahı, önümüzde duran baş hedefe vurmak için kullanamaz, bunun yerine silahlarımızı çeşitli hedeflere doğrulturuz. Öyle ki, kurşunlarımız baş düşmanı vuracağı yerde ikinci dereceden düşmanlarımızı ve hatta müttefiklerimizi vurur. Bu da baş düşmana vuramamak ve cephane israf etmek anlamına gelir. Onu kıstırıp tecrit edememek anlamına gelir. Bu, düşman kampında ve düşman cephesinde zorla bulunan herkesi ve bugün düşman olduğumuz ancak yarın dostumuz olabilecek kimseleri kendi saflarımıza çekememek anlamına da gelir. Bu aslında, düşmana yardım etmek, devrimi dizginlemek, tecrit etmek ve [sayfa 210] dar boğaza sokmak ve devrimin gerilemesine hatta yenilmesine yol açmak demektir.
Kapalı-kapı taktiğinin savunucuları ise bütün bu görüşlerin yanlış olduğunu söylüyorlar. Devrimin güçleri saf, mutlak ölçüde saf, devrimin yolu düz, dümdüz olmalıdır. Kutsal kitapta yazılı olanların dışında hiç bir şey doğru delildir. Millî burjuvazi bir bütün olarak ve sonuna kadar karşı-devrimcidir. Zengin köylülere bir karış toprak bile bırakılmamalıdır. Sarı sendikalarla amansızca mücadele edilmelidir. Cay Tingkay'ın elini sıktığımız anda kendisinin bir karşı-devrimci olduğunu da söylememiz gerekir. Balık sevmeyen bir kedi olamayacağı gibi, karşı-devrimci olmayan bir savaşağası da olamaz. Aydınlar, saflara alınması tehlikeli olan kaypak unsurlardır. Bunlardan çıkan sonuç kapalı-kapıcılığın harikalar yaratan biricik sihirli şey olmasına karşılık, birleşik cephenin oportünist bir taktik olduğudur.
Yoldaşlar, hangisi doğrudur? Birleşik cephe mi, yoksa kapalı-kapıcılık mı? Marksizm-Leninizm hangisini onaylar? Hiç tereddütsüz söylüyorum ki, birleşik cepheyi onaylar, kapalı-kapıcılığı değil. Üç yaşında olanlar pek çok doğru fikre sahiptirler fakat onlara ciddi ülke sorunları ya da dünya sorunları emanet edilemez. Çünkü henüz bunları kavrayamazlar. Marksizm-Leninizm, devrimci saflarda bulunan "çocukluk hastalığı"na karşıdır. Bu çocukluk hastalığı, kapalı-kapıcılığın inatçı bayraktarlarının savundukları şeyin ta kendisidir. Dünyadaki her faaliyet gibi devrim de düz değil, daima dolambaçlı bir yol izler. Dünyada her şeyin değişmesi gibi, devrimci ve karşı-devrimci kamplardaki güçlerin mevzilenişi de değişebilir. Partinin geniş bir birleşik cephe şeklindeki yeni taktiği, Japon emperyalizminin Çin'i bir sömürge haline getirmeye kararlı olması ve Çin'in devrimci güçlerinin hâlâ ciddi zaafları bulunması gibi iki temel gerçeğe dayanmaktadır. Karşı-devrimin güçlerine karşı saldırıya geçebilmek için bugün devrimci güçlerin yapması gereken şey, milyonlarca ve milyonlarca kitleyi örgütlemek ve muazzam bir devrimci orduyu seferber etmektir. [sayfa 211] Ancak böylesine büyük bir kuvvetin Japon emperyalistlerini, hainleri ve işbirlikçileri ezebileceği su götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı, cephe taktiği biricik Marksist-Leninist taktiktir. Kapalı-kapıcılık taktiği ise aksine, kimseyle birleşmek istemeyen burnu havada bir beyzadenin uygulayacağı taktiktir

Mao Zeedong- Seçme Eeserler-1-
Çin'in burjuva demokratik devriminin şekillenmeye başladığı dönemlere bakarsak, onun gelişmesi sırasında şu aşamalardan geçtiğini görürüz: Afyon Savaşı, Tayping İlahî Krallığı Savaşı, 1894 Çin-Japon Savaşı[59], 1898 Reform Hareketi[6<0/a>], Yi Ho Tuan Hareketi[61], 1911 Devrimi, 4 Mayıs Hareketi, Kuzey Seferi ve Toprak Devrimi Savaşı. Bugünkü Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı da bu devrimin başka bir aşaması, en büyük, en canlı ve en güçlü aşamasıdır. Burjuva demokratik devrim, ancak yabancı emperyalizmin ve yerli feodalizmin bütün güçleri esas olarak yıkıldığı ve bağımsız demokratik bir devlet kurulduğu zaman tamamlanmış sayılabilir.

Mao Zedung- seçme eserler

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Seçme Eserler 1
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
466
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799753433050
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Seçme Eserler'in bu basımı Mao Zedung'un Çin devriminin çeşitli dönemlerinde kaleme aldığı önemli yazıları içeriyor. Bugüne kadar çeşitli yerlerde Mao Zedung'un eserlerinin birçok Çince basımı çıktı. Ancak bunların hiç biri yazarın kendisi tarafından gözden geçirilmemişti; rasgele bir düzen içinde basılmışlardı metinde yanlışlar vardı ve bazı önemli yazılar alınmamıştı. Elinizdeki basımın içeriği zaman sırasına ve 1921'de kuruluşundan bu yana Çin Komünist Partis'nin tarihindeki önemli dönemlere göre düzenlenmiştir. Ayrıca daha önceki basımlarda bulunmayan bazı önemli yazılar bu basıma alınmıştır. Yazar bütün yazıları okumuş bazı anlatım değişiklikleri yapmış ve yer yer metni gözden geçirmiştir.

Kitap istatistikleri