Silvan / Silvan - Farqin Kürtçe Silvan Tarihi

10,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
218 gösterim
Berbideste sibe em gihîştin "Miyafarqîn", Tîgranokertaya ku zemanek paytexta qiralen biqudret en Ermenistane bû. Sûr û bircen we bi awayek pak li piya mane, bircen bedew en di kela hundir de beguman nîşan didin ku cihen rûniştina duajoyen Ardeşîr bûne. Bajar li qûntara herî jera çiye hatiye avakirin, ji ve qûntare çemek bi aveke gurr derdikeve, bi çiv û fetlaneken delal di deste de derbas dibe û ber bi Dîcleye ve diherike, lebele di nav bajer de bi tene kavil û şopen tezeyen cenga weranker a bi zehmetiyen mezin en ji bona serî li Kurdan bitevvînin ku di demek nezîk de çebûye, tene dîtin. Ev dagirkerî -ne bi tene kesen destbiçek-le bûbû sedeme kuştina bi hezaran belengaz, jin û zarûkan; bi hezaran gund weran û berhemen keda bi salen dûrûdirej tüne kiribû. Eğer birevebiriyek qenctir şuna serbixwebûna Kurdan negire ewe senveriya ve çare jî mîna yen gelek çaren bere derbasokî be ku heta meriv bi fikirandina we jî dieşe.
 • Baskı Tarihi:
  Mayıs 2013
 • Sayfa Sayısı:
  288
 • ISBN:
  9786055402884
 • Yayınevi:
  Nubihar Yayınları
 • Kitabın Türü: