·
Okunma
·
Beğeni
·
27
Gösterim
Adı:
Yeni Yüzyılda Diyalektik
Baskı tarihi:
Şubat 2013
Sayfa sayısı:
351
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055541880
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Dialectics for the New Century
Çeviri:
Şükrü Alpagut
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Bu seçki dünyanın önde gelen on altı diyalektik kuramcısını bir araya getiriyor. David Harvey, Fredric Jameson, Michael Löwy, Lucien Séve, Bill Livant, John Bellamy Foster... bu yazarlardan bazıları. Yazarların birçoğu, bilimsel indirgemecilikten sistem kuramına ve postmodernizme kadar uzanan karşıt metodolojik çerçeveler ile diyalektik yaklaşımları kıyaslıyor. Bazıları, Marx’ın ekonomi politik eleştirisinde diyalektik metodolojinin taşıdığı merkezi önemi vurguluyor. Diğerleri de yaşadığımız kapitalist toplumun temel özelliklerini kavramak ya da niteliksel açıdan üstün bir yaşam biçimine ilişkin umutları ve bunun gerçekleştirilmesine yardım edecek toplumsal etkenlik biçimlerini irdelemek için diyalektik yaklaşımlardan yararlanıyor. Bu seçki, diyalektiğin bir dizi kurala ya da ilkeye indirgenemeyeceğini ve diyalektik gelenek içinde çalışan kuramcıların her konuda aynı görüşü paylaşmadıklarını ortaya koyuyor. Ama kitap, günümüzde teorik ya da pratik öneme sahip alanlar arasında, diyalektik bir yaklaşımın –ayrı görünen şeylerde karşılıklı bağlantılar bulmaya çalışan, ayrı görünen şeylerde ilerleme ve değişim arayan bir yaklaşımın– gerekli olmadığı neredeyse hiçbir alanın bulunmadığını da saptıyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"[Marx ile Engels'in] Tüm yazışmaların[ın] deyim yerindeyse odağını, onlarda dile getirilen ve tartışılan tüm fikirlerin birbirine kavuştuğu merkezi noktayı tek bir sözcükle tanımlamaya çalışsaydık, o sözcük diyalektik olurdu. Maddeci diyalektiğin, temellerinden başlayarak bir bütün olarak ekonomi politiğin yeniden şekillendirilmesine, tarihe, doğa bilimine,
felsefeye ve işçi sınıfının politikasına ve taktiklerine uygulanması: Marx'ı ve Engels'i öncelikle ilgilendiren, en esaslı ve en yeni katkılarını yaptıkları ve devrimci düşünce tarihinde yetkinlikle kaydettikleri ilerlemeyi oluşturan şey işte buydu."lenin
eleştiri salt eleştiriden ibaret değildir ve diyalektik, indirgeyici ya da idealist düşünüşü reddetmenin ötesine geçerek tutarlı bir alternatif sunar: savunucularının herhangi bir zamanda önerdikleri özgül yanıtlar için olmaktan çok, kendisinin soru sorma biçimleri için.
Düşünsel kurgular olan "beden''i "zihin"den, "fiziksel"i "biyolojik"ten, "biyolojik"i "toplumsal" dan elbette ayırabilirsiniz. Onları tanımak ve sorgulamak için bunu yapmak zorundayız. Bu analitik adım, dünyayı anlamada gerekli bir uğraktır. Ama yeterli değildir. Onları ayırdıktan sonra yeniden birleştirmemiz, iç içe geçişlerini, karşılıklı belirlenimlerini, içi içe örülmüş evrimlerini ve yine aynı zamanda da ayrı olduklarını göstermemiz gerekir
Psikoterapistler hem aile sistemlerini incelerken bağlantılılığı vurgularlar hem de "ortak bağımlılığı'', yani sınırların ve özerkliğin marazi şekilde kaybolmasını eleştirirler. Dünyanın bağlantılılığını vurgulayan ama parçaların göreceli özerkliğini göz ardı eden bütüncülükte tek yanlılık vardır.
Diyalektik, diyalogu ve mücadeleyi temel alan bir toplumsal ilişki öngörür; aynı zamanda da o ilişkinin içselleştirilmesini ve bireylerin yerine getirebildikleri ve resmileştirilebilen mantık kurallarına dönüştürülmesini öngörür.
İnsanlık kaçınılmaz olarak ancak çözebileceği görevleri önüne koyar, çünkü daha yakından bakılınca, bizatihiproblemin
ancak çözümü için gerekli maddi koşullar zaten mevcut olduğu ya da hiç değilse oluşum sürecinde bulunduğu zaman ortaya çıktığı daima görülecektir. Marx
Diyalektik, tarihsel gelişimin belirli bir aşamasında, yeni keşfedilmiş bir gücün
onaylandığı ama bir ölçüde belirsizlik ve çatışma da içeren bir aşamasında ortaya çıkan bir yetenektir. Gerçekte, çatışma onun matrisidir, aynı zamanda da alt ettiği ama kesin sonuca erdirmeyip yalnızca yeni çelişki düzeylerine taşıdığı şeydir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yeni Yüzyılda Diyalektik
Baskı tarihi:
Şubat 2013
Sayfa sayısı:
351
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055541880
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Dialectics for the New Century
Çeviri:
Şükrü Alpagut
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Bu seçki dünyanın önde gelen on altı diyalektik kuramcısını bir araya getiriyor. David Harvey, Fredric Jameson, Michael Löwy, Lucien Séve, Bill Livant, John Bellamy Foster... bu yazarlardan bazıları. Yazarların birçoğu, bilimsel indirgemecilikten sistem kuramına ve postmodernizme kadar uzanan karşıt metodolojik çerçeveler ile diyalektik yaklaşımları kıyaslıyor. Bazıları, Marx’ın ekonomi politik eleştirisinde diyalektik metodolojinin taşıdığı merkezi önemi vurguluyor. Diğerleri de yaşadığımız kapitalist toplumun temel özelliklerini kavramak ya da niteliksel açıdan üstün bir yaşam biçimine ilişkin umutları ve bunun gerçekleştirilmesine yardım edecek toplumsal etkenlik biçimlerini irdelemek için diyalektik yaklaşımlardan yararlanıyor. Bu seçki, diyalektiğin bir dizi kurala ya da ilkeye indirgenemeyeceğini ve diyalektik gelenek içinde çalışan kuramcıların her konuda aynı görüşü paylaşmadıklarını ortaya koyuyor. Ama kitap, günümüzde teorik ya da pratik öneme sahip alanlar arasında, diyalektik bir yaklaşımın –ayrı görünen şeylerde karşılıklı bağlantılar bulmaya çalışan, ayrı görünen şeylerde ilerleme ve değişim arayan bir yaklaşımın– gerekli olmadığı neredeyse hiçbir alanın bulunmadığını da saptıyor.

Kitap istatistikleri